Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Vår verksamhet » Zornmärket » Zornmärkesnämnden

Zornmärkesnämnden

Nämnden för Zornmärket ansvarar för bedömningen av spelmän och tilldelandet av märken och diplom tillsammans med administration och löpande arbete.

Jury och sekretariat 

Zornmärkesnämnden består av en jury och ett sekretariat, som utses av Svenska Folkdansringen. Sveriges Spelmäns Riksförbund får utse en person i sekretariatet.

Juryns uppgift är att bedöma uppspelningar och besluta om tilldelning av zornmärken i silver och brons, samt diplom. Juryn föreslår mottagare av zornmärket i guld som Folkdansringens riksstyrelse beslutar om. 

Sekretariatet sköter administrationen kring uppspelningarna och nämndens löpande arbete. 

Juryn
Karin Brandsbol
Eva Blomquist-Bjärnborg
Pers Nils Toft
Markus Svensson
Jan Burman
Agneta Stolpe
Peter Pedersen
Krister Malm
Christina Frohm 

Sekretariatet
Joanna Lysén
Anders Ewaldz
Olle Wiklund
Andreas Svensson 

Kontakt

Välkommen att kontakta Zornmärkesnämnden på zorn@folkdansringen.se 

 

Uppspelningar

Umeå

16-19 juli 2024

Riksspelmansstämma
i Burträsk
den 20 juli