Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Vår verksamhet » Zornmärket » Zornmärkesnämnden

Zornmärkesnämnden

Nämnden för Zornmärket ansvarar för bedömningen av spelmän och tilldelandet av märken och diplom tillsammans med administration och löpande arbete.

Jury och sekretariat

Zornmärkesnämnden består av en jury och ett sekretariat, som utses av Svenska Folkdansringen. Sveriges Spelmäns Riksförbund får utse en person i sekretariatet.

Juryn består av sex ordinarie och tre suppleanter. Juryns uppgift är att bedöma uppspelningar och besluta om tilldelning av zornmärken i silver och brons, samt diplom. Juryn föreslår mottagare av zornmärket i guld som Folkdansringens riksstyrelse beslutar om.

Sekretariatet sköter administrationen kring uppspelningarna och nämndens löpande arbete.

Kontakt

Välkommen att kontakta Zornmärkesnämnden på zorn@folkdansringen.se

2023 års Zornmärke

2023 års uppspelning för Zornmärke genomförs i Lund 17-22 juli.