Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Rikstämma

Riksstämma

Svenska Folkdansringens högsta beslutande instans kallas riksstämma. Sedan beslut vid riksstämman 2020 ska riksstämman hållas varje år senast i september månads utgång.

Riksstämman har 61 ledamöter som utses distriktsvis. Antalet ledamöter som varje distrikt får skicka beror på hur många medlemmar som finns i de till distriktet anslutna föreningarna i förhållande till det totala antalet medlemmar i riksorganisationen den 31 december föregående år. Varje distrikt är garanterade minst två ledamöter.

På riksstämman fattas bland annat beslut om verksamhetens inriktning och budget.

 

Riksstämma 2021

Svenska Folkdansringens riksstämma 2021 blir digital den 25-26 september.