Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Rikstämma

Riksstämma

Svenska Folkdansringens högsta beslutande instans kallas riksstämma. Sedan beslut vid riksstämman 2020 ska riksstämman hållas varje år senast i september månads utgång.

Riksstämman har 61 ledamöter som utses distriktsvis. Antalet ledamöter som varje distrikt får skicka beror på hur många medlemmar som finns i de till distriktet anslutna föreningarna i förhållande till det totala antalet medlemmar i riksorganisationen den 31 december föregående år. Varje distrikt är garanterade minst två ledamöter.

På riksstämman fattas bland annat beslut om verksamhetens inriktning och budget.

 

Riksstämma 2022

Den 17-18 september hålls årets riksstämma i Halmstad. Hallands distrikt hälsar dig välkommen!