Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Rikstämma

Riksstämma

Svenska Folkdansringens högsta beslutande instans kallas riksstämma. Sedan beslut vid riksstämman 2020 ska riksstämman hållas varje år senast i september månads utgång.

Ombud utses distriktsvis bland medlemmarna i de till distriktet anslutna föreningarna. Oavsett storlek har varje distrikt rätt att representeras av 2 ombud. De distrikt som har minst 650 inrapporterade och betalande medlemmar året före stämman har rätt att representeras av ytterligare ett ombud.

På riksstämman fattas bland annat beslut om verksamhetens inriktning och budget.

 

Riksstämma 2024

Välkommen till Malmö den 21-22 september.