Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Medlemskap

Medlemskap

Som medlem i Svenska Folkdansringen får du som enskild medlem och din förening många förmåner, men det är också ett kollektivt samarbete för många olika frågor som berör vår kulturinriktning.

Genom vår riksorganisation kan vi gemensamt påverka beslutsfattare, förhandla fram nödvändiga avtal, starta nya och bevara befintliga mötesplatser och hitta bra former för att utveckla vår verksamhet i föreningarna.

Medlemskap i Svenska Folkdansringen ger automatiskt:

Försäkring i Folksam

 • Olycksfallsförsäkring
  Samtliga medlemmar, oavsett ålder, som deltar i verksamhet arrangerad av Svenska Folkdansringen (riks, distrikt, förening). Under utförande samt resa till och från.
 • Tjänstereseförsäkring
  För anställda inom Svenska Folkdansringen (riks, distrikt, förening) och förtroendevalda som representerar Svenska Folkdansringen vid angivna uppdrag, vilka betalas av Svenska Folkdansringen.
 • Egendomsförsäkring
  Vid stöld, i av Svenska Folkdansringen (riks, distrikt, förening), ägd eller hyrd lokal. För närvarande: Folkdräkter (15 000 kr), musikinstrument fem prisbasbelopp.

STIM

Avtalet innebär tillstånd att i obegränsad omfattning utföra alla de musikaliska verk, till vilka STIM ensamt innehar eller, under den tid detta avtal gäller, kan komma att inneha ensamrätten till utförande. Gäller musik som framförs i samband med egna träningskvällar och danskurser. 

SAMI

Avtalet innebär att man får använda fonogram (grammofonskivor, kassetter m.m.), använda inspelad musik, producerad eller av annan producent som man får genom utlåning, uthyrning och försäljning. Avtalet gäller enbart dansträning utan publikt inslag.

Konferensrabatter på Scandic Hotell

50 % på lokalkostnad, 30 % dags- och kvällspaket och 20 % förbeställd mat och dryck.

Medlemsregister

Medlemsregistret dans.se vilket har många bra funktioner och enklare support från rikskansliet.

Dessutom:

 • Tidningen Hembygden till föreningens medlemmar.
 • Medlemsrabatter i Folkdansringen shop.
 • Möjlighet till kurs- och seminarieutbud inom riksorganiation och distrikt, ofta till rabatterat pris.
 • Möjlighet för medlemmar att hyra övernattningsrum i Folkdansringens Hus i Stockholm.
 • Föreningen får möjlighet att sälja lotter av olika slag, en chans att finansiera föreningens verksamhet eftersom Svenska Folkdansringen är medlem i Folkspel.
 • Medlemskapet ger möjlighet att påverka den demokratiska processen både i distrikt och riksorganisation.
 • Distrikt, som kan erbjuda och genomföra större evenemang och arrangemang av olika slag, än vad en enskild förening har möjlighet till.

Svenska Folkdansringen arbetar för;

Olika samarbeten som gynnar föreningarna och kulturgenren samt nominerar och tillsätter uppdrag i organisationer där Svenska Folkdansringen är medlem för föreningarnas räkning, eller har samarbeten (förbundsstyrelser, årsmöten, konferenser och arbetsgrupper).

Samarbeten:

 • Ax – Kulturorganisationer i samverkan (genom medlemskap i Ax är vi också anslutna till Ideell Kulturallians, IKA)
 • Nordlek
 • Samverkansrådet för traditionell musik och dans, som bl. a. arbetar  med:
  • Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården
  • Lilla Spelmansstämman
  • Folk- och Världsmusikgalan
  • Världens Musik och Dans
 • Eric Sahlström Institutet (ESI)
 • Folkspel
 • Föreningen Norden
 • Nordiska dräktfrågor
 • Samarbetsnämnden för folklig dans
 • Svenskt Visarkiv
 • Sveriges Hemslöjdsföreningars riksförbund
 • Sveriges Hembygdsförbund

Svenska Folkdansringen arbetar även med;

 • Förvaltar Zornmärket.
 • Påverkar beslutsfattare och opinionsbildare genom remissvar, handlingsplaner och genom att publicera artiklar i olika ämnen som rör vår genre.
 • Marknadsföring, pressbevakning och information.
 • Ansvarar för att bevara viss dokumentation av dans, musik, folkvisor och sånglekar.
 • Stöttar föreningar och distrikt i olika frågor.
 • Förvaltar minnes- och donationsfonder.
 • Utbildar ledare.
 • Skapar och stöttar mötesplatser som stimulerar och inspirerar medlemmarna.

Medlemsavgift

Svenska Folkdansringen föreningars medlemsavgifter består av tre delar, förening-, distrikts- och riksavgift.

Riksavgiften beslutas om vid Svenska Folkdansringens riksstämma medan distrikt och förening beslutar om sina avgifter. För aktuell avgift för riksorganisationen, se medlemsavgifter.

Barn och ungdom är man till det kalenderår som man fyller 25 år.

 

 

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen  och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!