Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor

Fonder och gåvor

GEM-fonden,  vid riksstyrelsens möte den 22 september 2023 beslutades att bilda GEM-fonden genom att slå samman de tidigare fonderna, Gustaf Karlsons Minnesfond, Eric Ströms Hedersgåva och Moppes fond till en fond. Fonden har som ändamål att främst lämna bidrag till Svenska Folkdansringens medlemmar som vill vidareutveckla sig inom någon av Folkdansringens verksamhetsområden.

Fonden för Folkdansringens hus har till ändamål att främja Svenska Folkdansringens arbete enligt det program, som finns angivet i riksorganisationens stadgar att genom utlåning av medel stödja anskaffning av för verksamheten lämpliga lokaler och inventarier.

 

Ge en gåva

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen?

Bidra till Folkdansringens verksamhet genom någon av våra fonder.

Swish 123 288 23 48

Kontakta rikskansliet för gåvokort och fondval, och om du hellre vill betala till bankkonto.