Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor

Fonder och gåvor

I Folkdansringen finns det totalt fyra fonder. Till alla fonder kan man skänka pengar men enbart tre av dem kan man som privatperson eller förening söka pengar ur.

Gustav Karlssons Minnesfond har till ändamål att i första hand lämna stipendier till utbildning av goda ledarkrafter i folkdans i Folkdansringens anda. Stipendierna är främst avsedda för Folkdansringens medlemmar.

Eric Ströms Hedersgåvas stipendium ska i första hand stimulera ledar- och försöksverksamhet bland handikappade av olika slag, som genom Folkdansringens verksamhet kan beredas en inspirerande kontakt med medmänniskor och ökad kunskap om svensk folklore.

Moppes fond, denna fond har till ändamål att stödja Folkdansringens verksamhet för ledarutbildning inom folkdansområdet. Maud Carlssons (Moppe) sista vilja var att ge Folkdansringen medel till ledarutbildning inom folkdansområdet så fonden instiftades efter hennes önskemål.

Fonden för Folkdansringens hus har till ändamål att främja Svenska Folkdansringens arbete enligt det program, som finns angivet i riksorganisationens stadgar att genom utlåning av medel stödja anskaffning av för verksamheten lämpliga lokaler och inventarier.

 

Ge en gåva

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen?

Bidra till Folkdansringens verksamhet genom någon av våra fonder.

Swish 123 288 23 48

Kontakta rikskansliet för gåvokort och fondval, och om du hellre vill betala till bankkonto.