Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Vår verksamhet » Organisation » Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen i Svenska Folkdansringen arbetar inför riksstämman med nomineringar till personvalen.

Dags att nominera för 2022!

Det är dags att nominera kandidater inför  2022 års Riksstämma. Ni kan nominera:

 • Riksordförande
 • Rikskassör
 • 1:e vice ordförande
 • 2:e vice ordförande
 • Ledamot i Riksstyrelsen
 • Ledamot i barn och ungdomssektionen
 • Ledamot i dans och musiksektionen
 • Ledamot i dräktsektionen
 • Revisor, ordinarie
 • Revisor, suppleant
 • Ledamot i Zornsekretariatet

Hur gör jag?

För att nominera en kandidat skicka namn, kontaktuppgifter, vilken funktion nomineringen gäller samt gärna ett foto på kandidaten till valberedningen, valberedning@folkdansringen.se gärna före den 31 maj. Alla nominerade skall vara tillfrågade och tackat ja till nomineringen.

Ledamöter

Ledamöterna i Svenska Folkdansringens valberedning är:

 • Jane Åberg (sammankallande)
 • Jonas Kedenius
 • Anja Lassila
 • Anna-Lena Tallander

För kontaktuppgifter till enskilda ledamöter i valberedningen, kontakta Svenska Folkdansringens rikskansli

 

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen med och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!