Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hem » Vår verksamhet » Organisation » Valberedningen

Valberedningen

Valberedningen i Svenska Folkdansringen arbetar inför riksstämman med nomineringar till personvalen.

Dags att nominera för 2022!

Det är dags att nominera kandidater inför  2022 års Riksstämma. Ni kan nominera:

 • Riksordförande
 • Rikskassör
 • 1:e vice ordförande
 • 2:e vice ordförande
 • Ledamot i Riksstyrelsen
 • Ledamot i barn och ungdomssektionen
 • Ledamot i dans och musiksektionen
 • Ledamot i dräktsektionen
 • Revisor, ordinarie
 • Revisor, suppleant
 • Ledamot i Zornsekretariatet

Hur gör jag?

För att nominera en kandidat skicka namn, kontaktuppgifter, vilken funktion nomineringen gäller samt gärna ett foto på kandidaten till valberedningen, valberedning@folkdansringen.se gärna före den 31 maj. Alla nominerade skall vara tillfrågade och tackat ja till nomineringen.

Ledamöter

Ledamöterna i Svenska Folkdansringens valberedning är:

 • Anna-Lena Tallander (sammankallande)
 • Lena Hällstrand
 • Siv Ohlsson
 • Jane Åberg

För kontaktuppgifter till enskilda ledamöter i valberedningen, kontakta Svenska Folkdansringens rikskansli

 

Firar 100 år

Svenska Folkdansringen firar 100 år, 1920-2020. Läs mer på sidan  Folkdansringen hundra år 2020 - firar 2022