Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hem » Om oss

Om oss

Svenska Folkdansringen studerar, levandegör och för vidare svensk folklig kultur. Det gör vi genom verksamheter så som dans, lek, musik, sång, dräktkultur, hantverk, matkultur, folktro, seder och bruk.

Kort om oss

Svenska Folkdansringen studerar, levandegör och för vidare svensk folklig kultur.

Det gör vi genom verksamheter så som dans, lek, musik, sång, dräktkultur, slöjd, hantverk, matkultur, folktro, seder och bruk.

I våra föreningar, distrikt och riksorganisation vägleds arbetet av värderingar som gemenskap, engagemang och mångfald. Verksamheterna bedrivs i demokratisk ideell föreningsform, politiskt och religiöst obundna.

Vår värdegrund

I våra föreningar, distrikt och riksorganisation vägleds arbetet av värderingar som gemenskap, engagemang och mångfald.

Läs mer om vår värdegrund

Startade 1920

Svenska Folkdansringen startades redan 1920 av några eldsjälar som vurmade för ungdomens väl och sunda leverne. Dessa pionjärer hade en förmåga att samla betydelsefulla människor kring sig, folk som hade inflytande i de kulturella kretsarna och även i samhället i övrigt. Läs mer om Svenska Folkdansringens historik.

Läs mer om vår historik

Föreningar, distrikt och riksorganisation

Föreningarna inom Svenska Folkdansringen, som bedriver vår huvudsakliga verksamhet, är spridda över hela Sverige. Medlemmarna i föreningarna väljer demokratiskt en styrelse och andra förtroendevalda representanter.

Distriktens styrelser och förtroendevalda väljs av sina föreningars representanter. I distrikten samverkar lokala föreningar för föreningsövergripande verksamheter som till exempel utbildning, samkväm, evenemang och regionala påverkansinsatser.

Riksorganisationens styrelse, övriga förtroendevalda och valberedning väljs av distriktens utsedda ombud på Riksstämman. I riks uppdrag ingår bland annat utbildning, påverkan, stöd, övergripande STIM-avtal och försäkringsskydd för föreningar och medlemmar. Den gemensamma tidskriften Hembygden produceras och går ut till alla enskilda medlemmar i organisationen.

Läs mer om vår organisation

Samarbetar med andra organisationer

Svenska Folkdansringen har flera samarbeten med andra organisationer för att kunna påverka i högre utsträckning och skapa gränsöverskridande evenemang inom våra verksamhetsområden.

Läs mer om våra samarbeten

Firar 100 år

Svenska Folkdansringen firar 100 år, 1920-2020. Läs mer på sidan  Folkdansringen hundra år 2020 - firar 2022