Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Utmärkelsetecken

Svenska Folkdansringens utmärkelsetecken i silver och guld

Utmärkelsetecken

Inom Svenska Folkdansringen finns ett antal olika utmärkelsetecken för att uppmärksamma förtjänta medlemmar, utomstående eller spelmän.

Stadgar

Stadgar för utdelning av Folkdansringens utmärkelsetecken (pdf)

Förtjänsttecken i guld och silver

Person som är medlem i Svenska Folkdansringen kan tilldelas förtjänsttecken i silver eller guld.

Guldmärket kan tilldelas för synnerligen förtjänstfullt, långvarigt arbete eller för på annat sätt utfört särskilt stor insats för Folkdansringens bästa.

Förslag på mottagare av förtjänsttecken

Förenings- eller distriktsstyrelse samt enskild medlem i riksstyrelsen kan föreslå kandidater för tilldelning av förtjänsstecken.

Blankett

Välj vilket format du önskar använda:

Förslag till mottagare av förtjänsttecken (word att ladda ner)

Förslag till mottagare av förtjänsttecken (pdf)

Tänk på detta när förslag lämnas

  • Fyll i blanketten så komplett och tydligt som möjligt
  • Notera gärna önskemål om när förtjänsttecknet ska delas ut
  • Skicka den ifyllda blanketten till distriktet som föreningen tillhör för yttrande
  • Minst tre månader innan önskat utdelningstillfälle behöver blanketten ha kommit till riksstyrelsen

Bedömning för förtjänsttecken

I bedömningen för tilldelning av förtjänsttecken ingår bland annat:

  • Hur länge personen varit funktionär
  • Vilken typ av funktionär personen varit
  • Hur länge personen varit medlem i Svenska Folkdansringen
  • Personens ålder (påverkar beräkningen i liten omfattning)
  • Projekt inom Folkdansringen riks/distrikt/förening som personen deltagit i
  • Om personen arbetat i någon funktion i närstående organisation

Plakett i guld och silver

Guldplakett och silverplakett kan tilldelas organisation utanför Folkdansringen och person som inte är medlem i Folkdansringen.

Zornmärke

Zornmärket i guld, silver och brons utdelas av Svenska Folkdansringen till förtjänta spelmän. Läs mer på sidorna om Zornmärket.

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen med och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!