Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Utmärkelsetecken

Svenska Folkdansringens utmärkelsetecken i silver och guld

Utmärkelsetecken

Inom Svenska Folkdansringen finns ett antal olika utmärkelsetecken för att uppmärksamma förtjänta medlemmar, utomstående eller spelmän.

Stadgar

Stadgar för utdelning av Folkdansringens utmärkelsetecken (pdf)

Förtjänsttecken i guld och silver

Person som är medlem i Svenska Folkdansringen kan tilldelas förtjänsttecken i silver eller guld.

Guldmärket kan tilldelas för synnerligen förtjänstfullt, långvarigt arbete eller för på annat sätt utfört särskilt stor insats för Folkdansringens bästa.

Förslag på mottagare av förtjänsttecken

Förenings- eller distriktsstyrelse samt enskild medlem i riksstyrelsen kan föreslå kandidater för tilldelning av förtjänsstecken.

Blankett

Välj vilket format du önskar använda:

Förslag till mottagare av förtjänsttecken (word att ladda ner)

Förslag till mottagare av förtjänsttecken (pdf)

Tänk på detta när förslag lämnas

  • Fyll i blanketten så komplett och tydligt som möjligt
  • Notera gärna önskemål om när förtjänsttecknet ska delas ut
  • Skicka den ifyllda blanketten till distriktet som föreningen tillhör för yttrande
  • Minst tre månader innan önskat utdelningstillfälle behöver blanketten ha kommit till riksstyrelsen

Bedömning för förtjänsttecken

I bedömningen för tilldelning av förtjänsttecken ingår bland annat:

  • Hur länge personen varit funktionär
  • Vilken typ av funktionär personen varit
  • Hur länge personen varit medlem i Svenska Folkdansringen
  • Personens ålder (påverkar beräkningen i liten omfattning)
  • Projekt inom Folkdansringen riks/distrikt/förening som personen deltagit i
  • Om personen arbetat i någon funktion i närstående organisation

Plakett i guld och silver

Guldplakett och silverplakett kan tilldelas organisation utanför Folkdansringen och person som inte är medlem i Folkdansringen.

Zornmärke

Zornmärket i guld, silver och brons utdelas av Svenska Folkdansringen till förtjänta spelmän. Läs mer på sidorna om Zornmärket.

Firar 100 år

Svenska Folkdansringen firar 100 år, 1920-2020. Läs mer på sidan  Folkdansringen hundra år 2020 - firar 2022