Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Vår verksamhet » Zornmärket

Zornmärket

Svenska Folkdansringen har ett stort ansvar för traditionsbevarare inom folkmusiken som arrangör av Zornmärkesuppspelningarna.

Zornmärket i guld, silver och brons utdelas, av Svenska Folkdansringen, för att öka intresset för den svenska folkmusiken och för att nya generationer ska stimuleras till att enligt Zorns intentioner på ett traditionsbevarande sätt vidareföra och skapa förståelse för den musik och de spelstilar som vi ärvt från äldre tiders spelmän.

Zornmärket i guld tilldelas synnerligen framstående traditionsbärare. (endast ett till två guldmärken per år). Zornmärket i silver och brons utdelas efter uppspelning inför en jury och efter särskilda bedömningsgrunder. Med samtliga märken följer ett diplom vilket dessutom kan utdelas separat som uppmuntran. Spelman som erhållit zornmärket i guld eller silver äger rätt att kalla sig riksspelman.

Uppspelning kan vara endera central eller regional. Central uppspelning anordnas en gång per år. Den avslutas med en av arrangören anordnad riksspelmansstämma vid vilken Zornmärket i guld, silver och brons samt diplom delas ut.

Vid regional uppspelning utdelas endast Zornmärket i brons och diplom.

Mer information och anmälan till uppspelningarna hittar du på zornmarket.se

Zornmärket 2021

2021 års Zorn-märkesuppspelningar blir i Östersund den
2 – 7 augusti

Anmälan sker via den här länken