Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Vår verksamhet » Zornmärket

Zornmärket

Zornmärket i guld, silver och brons utdelas av Svenska Folkdansringen till förtjänta spelmän. Allt för att öka intresset för den svenska folkmusiken och låta arvet från äldre tiders spelmän leva vidare genom yngre generationer.

Folkdansringen arrangerar

Uppspelningarna för Zornmärket lever vidare genom Svenska Folkdansringen sedan upprinnelsen på 1930-talet. Förtjänstmärket har till uppgift att öka intresset för den svenska folkmusiken och för att nya generationer ska stimuleras till att, enligt Anders Zorns intentioner, på ett traditionsbevarande sätt föra vidare och skapa förståelse för den musik och de spelstilar som vi ärvt från äldre tiders spelmän.

Som arrangör av uppspelningar för Zornmärket har Svenska Folkdansringen ett stort ansvar för bevarandet av traditioner inom folkmusiken.

Riksspelman

Titeln Riksspelman har den rätt att använda som erhållit zornmärket i guld eller silver.

Guld, silver och brons

Zornmärket i guld tilldelas synnerligen framstående traditionsbärare och endast ett till två guldmärken delas ut per år. Nomineringar till detta kan skickas in senast årsskiftet inför beslut och utdelning året därpå. Detta görs till zorn@folkdansringen.se
Nominering ska åtföljas av motivering samt ljudprov med den nominerade där denne spelar själv.

Zornmärket i silver och brons utdelas efter uppspelning inför en jury och efter särskilda bedömningsgrunder.

Med samtliga märken följer ett diplom vilket dessutom kan utdelas separat som uppmuntran.

Uppspelning varje år

Uppspelning kan vara endera central eller regional. Central uppspelning anordnas en gång per år. Den avslutas med en av arrangören anordnad riksspelmansstämma vid vilken Zornmärket i guld, silver och brons samt diplom delas ut.

Vid regional uppspelning utdelas endast Zornmärket i brons och diplom.

Statuter och mer information

Historisk bakgrund och statuter hittar du i dokumentet Statuter för zornmärket (pdf).

Upplysningar

Se även webbplatsen www.zornmarket.se

Kontaktformulär för frågor finns på sidan Zornmärkesnämnden

Uppspelningar

Umeå

16-19 juli 2024

Riksspelmansstämma
i Burträsk
den 20 juli