Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Vår verksamhet » Organisation

Organisation

Svenska Folkdansringen är uppbyggd i tre led. Varje led har enskilda uppgifter, samtidigt som alla verkar för att vara en samlad organisation. Det är viktigt att komma ihåg den demokratiska processen och att varje enskild medlem har möjlighet att göra sin röst hörd.


Riksorganisation

Riksorganisationen leds av riksstyrelsen och sektioner inom verksamhetsområdena dans och musik, dräkt och slöjd samt barn och ungdom. Vartannat år hålls en riksstämma där medlemmarna får vara med i den demokratiska processen och bestämma om verksamhet och hur organisationen ska utvecklas och drivas. Styrelsen och sektionerna, som väljs på riksstämman, styr sedan organisationen så som riksstämman beslutat. På riksstämman väljs även Zornmärkesnämnden som sedan har uppdraget att utse riksspelmän.

Styrelsen ansvarar bland annat för ekonomi, representation i nationella och internationella samarbetsorganisationer samt har kontakt med Svenska Folkdansringens distrikt och föreningar och stöttar där det behövs.

Sektionerna ordnar kurser, föreläsningar och aktiviteter för organisationens medlemmar och funktionärer, samt arbetar med utveckling av verksamheten inom sitt respektive verksamhetsområde.

Till hjälp finns det anställda på Svenska Folkdansringens rikskansli i Stockholm. De anställda jobbar bland annat med administration, medlemsfrågor, kommunikation och vid riksevenemang, som till exempel Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården.


Distrikt

Distrikten styrs, liksom riksorganisationen, av ideella styrelser och sektioner som väljs på distriktens årsmöten. Distriktsstyrelsen och sektionerna ansvarar för kurser, aktiviteter och evenemang som anordnas av distrikten och verkar som stöd för de föreningar som finns inom distrikten.


Förening

I föreningarna bedrivs huvuddelen av Svenska Folkdansringens verksamhet. Varje förening har en föreningsstyrelse och sektioner som väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte där det också beslutas hur föreningen ska bedriva sin verksamhet. Föreningsverksamheten ser väldigt olika ut i olika föreningar.

De allra flesta har folkdans och ibland även historisk dans, dräktskick, folkmusik och slöjd som verksamhet, men flera har även matlagning, sång i form av körer eller visstugor m.m.

 

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här