Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Vår verksamhet » Organisation

Organisation

Svenska Folkdansringen är uppbyggd i tre led. Varje led har enskilda uppgifter, samtidigt som alla verkar för att vara en samlad organisation. Det är viktigt att komma ihåg den demokratiska processen och att varje enskild medlem har möjlighet att göra sin röst hörd.

Riksorganisation

Riksorganisationen leds av riksstyrelsen och sektioner inom verksamhetsområdena dans och musik, dräkt och slöjd samt barn och ungdom. En gång om året hålls en riksstämma där medlemmarna får vara med i den demokratiska processen och bestämma om verksamhet och hur organisationen ska utvecklas och drivas. Styrelsen och sektionerna, som väljs på riksstämman efter förslag från valberedningen, styr sedan organisationen så som riksstämman beslutat. På riksstämman väljs även nämnden för Zornmärket.

Styrelsen ansvarar bland annat för ekonomi, representation i nationella och internationella samarbetsorganisationer samt har kontakt med Svenska Folkdansringens distrikt och föreningar och stöttar där det behövs.

Sektionerna ordnar kurser, föreläsningar och aktiviteter för organisationens medlemmar och funktionärer, samt arbetar med utveckling av verksamheten inom sitt respektive verksamhetsområde.

Till hjälp finns det anställda på Svenska Folkdansringens rikskansli i Stockholm. De anställda jobbar bland annat med administration, medlemsfrågor, kommunikation och vid riksevenemang, som till exempel Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården.

Distrikt

Distrikten styrs, liksom riksorganisationen, av ideella styrelser och sektioner som väljs på distriktens årsmöten av föreningarnas representanter. Distriktsstyrelsen och sektionerna ansvarar för kurser, aktiviteter och evenemang som anordnas av distrikten och verkar som stöd för de föreningar som finns inom distrikten.

Förening

I föreningarna bedrivs huvuddelen av Svenska Folkdansringens verksamhet. Varje förening har en föreningsstyrelse och sektioner som väljs av medlemmarna på föreningens årsmöte där det också beslutas hur föreningen ska bedriva sin verksamhet. Föreningsverksamheten ser olika ut i olika föreningar.

De allra flesta har folkdans och ibland även historisk dans, dräktskick, folkmusik och slöjd som verksamhet, men flera har även matlagning, sång i form av körer eller visstugor med mera.

 

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen  och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!