Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Vår verksamhet » Sång och musik

Sång & musik

Sång och musik är en viktig del i Svenska Folkdansringens föreningar, där det finns spelgrupper och körer i ett flertal av dem.

Lokal verksamhet

De musikinstrument som mest används i föreningarna är exempelvis dragspel, fiol och nyckelharpa. Det är instrument som är vanliga från tiden som de olika danserna kommer från.

Alla föreningar har inte tillgång till spelmän som spelar till dansträningar och uppvisningar. Det finns inspelad musik att tillgå och som är anpassad till olika danser.

Sång och sångdanser har en speciell plats inom Svenska Folkdansringens verksamhet. Ofta möter du en dansledare från Svenska Folkdansringen vid jul och midsommar, som ledare av danserna runt gran och majstång.

Allsång är populärt idag och där har Svenska Folkdansringen sina ”Visstugor”, där gamla folkliga låtar och moderna visor ges möjlighet att leva vidare i muntlig tradition.

Rikstäckande verksamhet

I riksorganisationen Svenska Folkdansringen är musiken och sången viktig. Som traditionsbevarare inom folkmusiken har Svenska Folkdansringen ett särskilt ansvar som arrangör av Zornmärkesuppspelningarna och utnämnande av riksspelmän.

Sånglekar och danslekar är en gammal sedvänja som utvecklats från att vare ett tillfälle för ungdomar att mötas och hitta sin livspartner till barnens danser vid jul och midsommar.

Historik – sång och musik

När Svenska Folkdansringen bildades 1920 var grunden folkdans, folkmusik och bygdedräkt. Musiken har hela tiden varit viktig på olika sätt.

Svenska Folkdansringen eller Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur som organisationen hette mellan 1922-2005 har arbetat för att hävda folkmusiken som en självständig konstform, levandegöra dess musikaliska särart och behålla den folkliga traditionen.

Tidigt fick Svenska Folkdansringen förvalta Anders Zorns spelmansmärke från Riksspelmansstämman på Skansen 1910 och har sedan 1933 delat ut Zornmärket i guld, silver och brons till förtjänstfulla spelmän, där mottagare av silvermärket också utnämns till riksspelman.

Svenska Folkdansringen har sedan starten 1920 varit arrangör av eller deltagare på lokala, rikstäckande och internationella dans- och musikträffar där det hållits kurser, dans, musikutbyten och konserter.

För att hjälpa dansgrupperna som inte hade tillgång till spelman spelade Svenska Folkdansringen in musik till danserna i Svenska Folkdansringens instruktionsböcker. De första inspelningarna var på grammofonskivor ”stenkakor”, numera finns musiken att köpa på CD.

Sången har alltid varit viktig i Svenska Folkdansringen. Vid internationella träffar sjöng man egna och andras sånger. Körer har förekommit i många föreningar och grupper. På spelmansstämmor arrangeras ofta visstugor där deltagarna möts och sjunger tillsammans. Här sker utbyte av sånger muntligt och personligt.

Sångdanser och sånglekar är en viktig del i Svenska Folkdansringens verksamhet. Sångdanserna och sånglekarna har använts till både lekledning, uppvisning och sociala tillställningar.

Svenska Folkdansringen har utbildat många lärare i sångdanser och sånglekar genom kurser, radioprogram och instruktionshäften. Svenska Folkdansringen har genom åren gett ut flera böcker med noter, sångtexter och dansinstruktioner, vilka precis som CD-skivorna finns att köpa via Folkdansringen shop.

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen  och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!