Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Vår verksamhet » Stadgar

Stadgar

Stadgarna för Svenska Folkdansringen är organisationens regler. Dessa är ett levande material som korrigeras efterhand det behövs. Riksstämman är Folkdansringens högsta organ som därmed kan ta beslut om förändringar i stadgarna.

Distrikt och anslutna föreningar i riksorganisationen ska följa Folkdansringens stadgar samt sina egna stadgar.

Folkdansringen har tagit fram normalstadgar för distrikt och anslutna föreningar. Normalstadgarna ska fungera som en mall. Man måste anpassa normalstadgarna till distriktet eller föreningens  ändamål och verksamhet. Ändrar Folkdansringen i sina stadgar så ändras inte stadgarna automatiskt för er förening eller distrikt. Den enskilda föreningen/distriktet måste själv revidera eller anta nya stadgar om det ska gälla för föreningen/distriktet.

Läs Folkdansringens normalstadgarna via menyn vid sidan om.

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här