Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Vår verksamhet » Dans

Dans

I Svenska Folkdansringen älskar vi att dansa och varje förening har sitt egen repertoar av danser och aktiviteter.

Lokal verksamhet

Våra lokala föreningar håller aktiviteter kring dans – kurser, träningar, uppvisningar, samkväm med mera. Dansen är ofta det största verksamhetsområdet men musik, slöjd, dräktkultur och annat kan ingå i föreningslivet.

För att få kontakt med en förening sök på sidan Förening och distrikt eller kontakta Svenska Folkdansringens rikskansli.

Dans i många former brukar prägla föreningarnas aktiviteter – pardanser, uppställningsdanser och långdanser – med traditionell eller modern musik. Medlemmarna i föreningarna påverkar själva vilken verksamhet som ska bedrivas. 

När du kommer till en förening för att dansa eller spela så kommer du att träffa en eller flera dansledare. Det kan variera om det är levande musik eller om man dansar till inspelad musik, men dansledaren instruerar olika danser som under kvällen övas in.

I många föreningar förekommer även sång, sånglekar och lekar. Ibland tränas rytmik, dansteknik eller samdansförmåga för att utveckla individernas eller gruppens känsla för att dansen ska vara rolig och njutbar. Ibland tränas danser från vissa delar av Sverige, från vissa historiska perioder eller danser från andra länder. I en del föreningar förekommer det utbyten med folkdanslag i andra delar av världen.

Många föreningar vill gärna visa upp danser som dansats under året och det finns en tradition i att göra det på till exempel midsommar. Vad vore väl en midsommarfest utan en folkdansuppvisning med traditionella danser? Det är inget tvång att medverka vid uppvisningar men om man tycker det är roligt och är intresserad så kan man passa på att prova.

När någon förening är engagerad i en uppvisning eller föreställning är det vanligt att vi dansar med folkdräkt.

Förutom att det är fantastiskt roligt att dansa så visar forskningen på flera stora fördelar med just dans; det är bra för våra hjärnor, våra kroppar och vårt välbefinnande.

Utöver dansen är den 

Rikstäckande verksamhet

En vision som vi har inom Svenska Folkdansringen är att alla som sysslar med dans och musik i folklig kultur kan hitta inspiration, kunskap och gemenskap inom organisationen.

Riksorganisationens Dans och musiksektion anordnar inspirerande kurser och träffar där medlemmar kan mötas och lära sig nya danser, utvecklas och dela danserfarenheter med varandra. Även dansledarutbildningar arrangeras för att stödja föreningarna.

Historik – dans

Med stor trolighet har människan alltid dansat. Att dansa har ingått som en naturlig del i livets och arbetsårets rytm. Våra högtiders firande är lika ofta kopplat till dans och lek som till religion och mat. Barn har vuxit upp under ett lärande om hur det går till när vi umgås och där har dansen varit en viktig del i att veta hur människan umgås när vi ska slappna av, leka och ha roligt.

Under historien har dansen och kunskap om dans hanterats olika. Under 1600- och 1700-talet var dansen så viktig för adeln och deras karriärer att det fanns anställda dansmästare vid universitet och militära akademier. Dans, fäktning, ridning och moderna språk ingick i utbildningen och var färdigheter i den tidens mansideal.

Kvinnor utbildades privat eftersom de skulle kunna dansa tillsammans med männen men inte tilläts att utbilda sig på universitet. Många av de adliga sönerna studerade utomlands och tog på det sättet med sig nya danser tillbaka till Sverige där de sedan spreds vidare till borgare och bönder. Sjömän, soldater och andra resande har också tillfört danser som dansats i Sverige.

Svenska danser har påverkats utifrån

De danser som dansats i Sverige genom olika tider har oftast en bakgrund från ett annat land. Sverige har dessutom sett olika ut genom tiderna, det vill säga Sveriges gränser har flyttats genom historien. Finland har till exempel varit svenskt längre än Skåne. Även Norge, delar av Polen, Lettland, Litauen och Tyskland har under längre eller kortare perioder varit en del av Sverige.

Självklart har även danser i dessa områden spridits till andra delar av riket. Det är bara att se på dansformernas namn: Polskor, Kadriljer (franska för fyrkant) Engelskor och så vidare. Dansen och musiken är tätt sammanslingrade och följer varandra på sin resa genom historien. Musiken påverkar dansen och dansen påverkar musiken.

Människor från olika samhällsklasser har många danser gemensamt men har också dansat olika varianter av samma grunddans. Den stora skillnaden har inte legat i olika danser utan hur man har dansat dansen och var man har dansat den, i salong eller bondstuga. Det här ger oss till vår stora glädje en enorm variationsrikedom att ösa ur. Samma grunddans med oändligt med variationer.

Dansen som nöje eller synd

Att kunna dansa har genom historien setts som en klar fördel i sökandet efter en äktenskapspartner. Det är ett av få tillfällen under det vardagliga livet då två personer har kunnat komma varandra så nära trots att det hela tiden finns människor runt omkring som tydligt kan se vad som sker.

Valsen som kom till Sverige på 1700-talet ansågs till en början vara en väldigt oanständig dans eftersom mannens hand skulle vidröra kvinnans midja och de dansande stod mitt emot varandra. Väckelserörelsens representanter såg till exempel dansen som ett djävulens verktyg. Den negativa synen på dans spred sig vilket gjorde att förekomsten av dans minskade kraftigt.

I samband med industrialiseringen när människor flyttade från landet och in till städerna där det fanns arbete så började en hel kultur att dö ut. Sverige blev plötsligt ett industriland och bondesamhället som det såg ut innan industrialiseringen började försvinna. Som en reaktion mot utarmningen av dans- och folkkulturen började människor systematiskt försöka återskapa den bortdöende folkliga kulturen och dansen.

Folkdansringen i danshistorien

Det blev exotiskt och pittoreskt att dansa och leka som det gjordes i de gamla bondbyarna och det är här som Folkdansringen kommer in i bilden. De första folkdanslagen som bildades åkte runt i Sverige, skrev ner och samlade in beskrivningar av danser som dansats ute i bygderna.

Folkdanslagen behövde samlas i en riksorganisation med gemensamma stadgar, syfte och mål. Den då nya riksorganisationen samlade många intresserade medlemmar under sin fana. Idag heter organisationen Svenska Folkdansringen och samlar alla som är intresserade av dans tillhörande denna genre.

Under resans gång har det tillkommit en mängd olika begrepp om olika dansformer och dansstilar. De går ofta i varandra och kan vara svåra att skilja åt. Folkdans, folklig dans, gillesdans, gammaldans, bygdedans, historisk dans, uppställningsdans och så vidare. Det här visar på den enorma rikedom och variation som finns att njuta av.

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen med och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!