Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Vår verksamhet » Barn & unga

Barn & unga

Svenska Folkdansringens verksamhet för barn och unga är en viktig del för att sprida och föra vidare den svenska folkliga kulturen och traditionen.

Lokal verksamhet

I Svenska Folkdansringens föreningar runt om i Sverige finns många dansgrupper för barn och unga. Dessa grupper kan ha olika namn som knattelag, barnlag och ungdomslag.

För att få kontakt med den grupp som finns närmast där du bor kan du höra av dig till Svenska Folkdansringens rikskansli så guidar vi dig rätt.

Ledarna för grupperna lägger upp träningen efter individernas förmåga och intresseområde. Förutom att skapa sammanhållning, acceptans och tolerans för varandras olikheter så finns dessa moment med i alla Folkdansringens barngrupper: samling, lekar, träning av olika motoriska rörelsemönster, ringdanser, sångdanser, folkdanser från både Sverige och andra länder samt träning av rytmik- och taktkänsla.

Rikstäckande verksamhet

Riksorganisationens Barn och ungdomssektion skapar flera aktiviteter som syftar till att utbilda barn- och ungdomsledare, inspirera genom stipendier, kurser och läger för barn och ungdomar – där såväl deltagare som ledare kan utbyta kunskaper och skapa nya kontakter.

Dans-forum

På kursen Dans-forum träffas ledare till barn- och ungdomar, vuxna och VI-KAN-ledare (ledare för dansare med funktionsvariationer) för att bli inspirerade, men även inspirera varandra genom att utbyta erfarenheter och träffa Svenska Folkdansringens kursledare.

Riksbarnläger

Återkommande varje år är ett riksbarnläger i Sverige för barn inom Svenska Folkdansringen. För att barnen ska få uppleva att det finns fler kompisar förutom dem som finns hemma i den egna föreningen som också tycker om att dansa och spela.

Stipendiatutbildning

Vartannat år startar Svenska Folkdansringen en Stipendiatutbilning för ungdomar. Stipendiaterna får lära sig mer om hur vår organisation fungerar, hur man kan vara med och påverka, vår historia samt få nya kontakter med likasinnade. Utbildningen avslutas med att ungdomarna deltar på Svenska Folkdansringens riksstämma för att se hur demokrati fungerar i praktiken inom vår organisation.

Internationella mötesplatser

Vart tredje år skapas mötesplats för unga på någon plats i Norden genom Nordring och vart tredje år anordnas det nordiska lägret BARNLEK på olika platser i Norden.

Historik – barn och unga

Barn och ungdomsverksamhet har funnits i Svenska Folkdansringen, som från början hette Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, sedan organisationen bildades 1920. Då var det i första hand äldre ungdomar som startade folkdanslagen, som sedan bildade den rikstäckande organisationen Folkdansringen. Barnlag finns dokumenterat redan 1923 i Säter, Dalarna och där finns fortfarande aktiva barnlag.

Det finns en lång tradition av att utbilda ledare inom Svenska Folkdansringen. 1962 bildades Svenska Folkdansringens Barn och ungdomssektion, som skulle skapa mötesplatser för de yngre medlemmarna och utbilda ledare. Sedan 1958 har det arrangerats ting/läger för organisationens medlemmar.

Nordiskt samarbete har varit viktigt och 1982 arrangerades den första nordiska barn och ungdomsstämman i Falun med folkdansande barn och ungdomar från hela Norden. Stämmorna arrangeras fortfarande vart tredje år i de olika länderna.

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen  och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!