Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » På gång » Nordlek

Nordlekstämma Havlek 2022

Nordlek

För att främja den traditionella nordiska folkliga kulturen finns Nordlek som ett samarbetsorgan för ett antal organisationer.

Folkdansringen är medlem

Nordlek är ett nordiskt samarbetsorgan för riksorganisationer och nordiska organisationer, vilka har som ändamål att främja den traditionella nordiska folkkulturen. Svenska Folkdansringen är en av medlemmarna.

Nordleks mål är att med förenade krafter främja den traditionella folkkulturen i Norden inom dans, musik och dräkter samt hantverk, seder och bruk inom dessa områden.

NORDLEK-stämmor

I Nordleks regi arrangeras det vart 3:e år en nordisk folkdans- och spelmansstämma kallad NORDLEK.  De nordiska länderna turas om att arrangera stämman.

BARNLEK-stämmor

Vidare arrangerar Nordlek stämmor för barn och ungdomar under 16 år, BARNLEK. Dessa stämmor arrangeras också vart 3:e år, och flyttas också runt mellan de nordiska länderna.

Andra mindre stämmor

Dessutom ordnas vissa år mindre stämmor. Sådana stämmor har arrangerats på Island (ISLEK), Färöarna (HAVLEK), Grönland (GRÖNLEK) och Åland (ÅLEK) . De arrangeras med ojämna mellanrum.

Kongresser & kurser

Utöver detta arbetar Nordlek med att anordna nordiska kulturkongresser, kurser och mycket annat. Bland annat Nordring, som är en inspirationskurs och ett kulturutbyte för ungdomar i åldern 18-25 år.

Läs mer om Nordlek på www.nordlek.org

Stämmor

NORDLEK 2024
16-21 juli i Arendal, Norge
en.nordlek2024.no

NORDLEK 2026
2021-års stämma i Tammerfors flyttas fram
nordlek2021.fi