Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Medlemskap » Medlemsförsäkring

Medlemsförsäkring

Som medlem i en förening inom Svenska Folkdansringen får du flera förmåner. Bland annat försäkring kring olycksfall, tjänsteresor för förtroendevalda och egendomsförsäkring i lokaler.

Kollektiv försäkring i Folksam

Alla medlemmar i föreningar som är anslutna till Svenska Folkdansringen ingår i en kollektiv försäkring i Folksam.

Försäkringen innefattar följande:

Olycksfallsförsäkring

Samtliga medlemmar, oavsett ålder, som deltar i verksamhet arrangerad av Svenska Folkdansringen (riks, distrikt, förening). Under utförande samt resa till och från.

Tjänstereseförsäkring

För anställda inom Svenska Folkdansringen (riks, distrikt, förening), och förtroendevalda som representerar Folkdansringen vid angivna uppdrag, vilka betalas av Folkdansringen.

Egendomsförsäkring

Vid stöld, i av Svenska Folkdansringen (riks, distrikt, förening), ägd eller hyrd lokal. För närvarande: Folkdräkter (25 000 kr), musikinstrument fem prisbasbelopp.

Kontaktuppgifter via rikskansliet

Om olyckan skulle vara framme, kan du som medlem få hjälp med telefonnummer till Folksam och försäkringsnummer, från Svenska Folkdansringens kansli.

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen  och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!