Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Medlemskap » Medlemsförsäkring

Medlemsförsäkring

Alla medlemmar i föreningar som är anslutna till Svenska Folkdansringen ingår i en kollektiv försäkring i Folksam.

Försäkringen innefattar följande:

  • Olycksfallsförsäkring
    Samtliga medlemmar, oavsett ålder, som deltar i verksamhet arrangerad av Svenska Folkdansringen (riks, distrikt, förening). Under utförande samt resa till och från.
  • Tjänstereseförsäkring
    För anställda inom Svenska Folkdansringen (riks, distrikt, förening), och förtroendevalda som representerar Folkdansringen vid angivna uppdrag, vilka betalas av Folkdansringen.
  • Egendomsförsäkring
    Vid stöld, i av Svenska Folkdansringen (riks, distrikt, förening), ägd eller hyrd lokal. För närvarande: Folkdräkter (15 000 kr), musikinstrument fem prisbasbelopp.

Om olyckan skulle vara framme, kan du som medlem få hjälp med telefonnummer till Folksam och försäkringsnummer, från Svenska Folkdansringens kansli.

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här