Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor » Fonden för Folkdansringens Hus

Fonden för Folkdansringens Hus

Fonden för Folkdansringens hus har till ändamål att främja Svenska Folkdansringens arbete enligt det program, som finns angivet i riksorganisationens stadgar att genom utlåning av medel stödja anskaffning av för verksamheten lämpliga lokaler och inventarier.

Stadgar för Fonden för Folkdansringens Hus 

Här hittar du normerna för Fonden för Folkdansringens Hus i pdf-fil

Fastställda vid riksstämman i Linköping 1986

§ 1    Fonden har till ändamål att främja Svenska Folkdansringens arbete enligt det program, som finns angivet i riksorganisationens stadgar att genom utlåning av medel stödja anskaffning av för verksamheten lämpliga lokaler och inventarier.

§ 2    Fondmedlen förvaltas, skilda från Svenska Folkdansringens övriga medel, av riksstyrelsen för Svenska Folkdansringen, som beslutar om fondmedlens placering och utnyttjande.

§ 3    Utlåning av fondens medel kan ske mot betryggande säkerhet och efter beslut i riksstyrelsen. Beslutet skall samla 2/3 majoritet. (Utlåning skall ske mot marknadsmässig ränta, i regel disconto + 2 %).

§ 4    Ändring och tillägg till dessa normer kan endast ske på samma sätt som gäller för Svenska Folkdansringens stadgar. (Upplysning: Vid två på varandra följande riksstämmor).

Ge en gåva till Folkdansringen

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen? Kanske säga tack eller ge något fint istället för blommor?

Möjligheten finns att lämna en gåva till Folkdansringens verksamhet.
Swish 123 288 23 48

För inbetalning till bankkonto eller gåvokort
kontakta rikskansliet, rikskansliet@folkdansringen.se, tel. 08-695 00 15.