Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor » Fonden för Folkdansringens Hus

Fonden för Folkdansringens Hus

Fonden för Folkdansringens hus har till ändamål att främja Svenska Folkdansringens arbete enligt det program, som finns angivet i riksorganisationens stadgar att genom utlåning av medel stödja anskaffning av för verksamheten lämpliga lokaler och inventarier.

Stadgar för fonden

Svenska Folkdansringens Normer för Fonden för Folkdansringens Hus (pdf)

Fastställda vid riksstämman i Linköping 1986

§ 1    Fonden har till ändamål att främja Svenska Folkdansringens arbete enligt det program, som finns angivet i riksorganisationens stadgar att genom utlåning av medel stödja anskaffning av för verksamheten lämpliga lokaler och inventarier.

§ 2    Fondmedlen förvaltas, skilda från Svenska Folkdansringens övriga medel, av riksstyrelsen för Svenska Folkdansringen, som beslutar om fondmedlens placering och utnyttjande.

§ 3    Utlåning av fondens medel kan ske mot betryggande säkerhet och efter beslut i riksstyrelsen. Beslutet skall samla 2/3 majoritet. (Utlåning skall ske mot marknadsmässig ränta, i regel disconto + 2 %).

§ 4    Ändring och tillägg till dessa normer kan endast ske på samma sätt som gäller för Svenska Folkdansringens stadgar. (Upplysning: Vid två på varandra följande riksstämmor).

Ge en gåva

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen?

Bidra till Folkdansringens verksamhet genom någon av våra fonder.

Swish 123 288 23 48

Kontakta rikskansliet för gåvokort och fondval, och om du hellre vill betala till bankkonto.