Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Medlemskap » Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Svenska Folkdansringen föreningars medlemsavgifter består av tre delar, förening-, distrikts- och riksavgift. Riksavgiften beslutas om vid Svenska Folkdansringens riksstämma medan distrikt och förening beslutar om sina avgifter.

Svenska Folkdansringens avgifter för år 2021 är:

  • Vuxen 145 kr/kalenderår
  • Barn och ungdom 110 kr/kalenderår
  • Stödjande medlem/direktansluten till Svenska Folkdansringen 350 kr/kalenderår

Svenska Folkdansringens avgifter för år 2022 är:

  • Vuxen 200 kr/kalenderår
  • Barn och ungdom 165 kr/kalenderår
  • Stödjande medlem/direktansluten till Svenska Folkdansringen 400 kr/kalenderår

Barn och ungdom är man till det kalenderår som man fyller 25 år.

Här finns information om Riks och distriktsavgifter 2021

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här