Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Hemsidor & e-post » Behörighet

Behörighet

Rutin för behörighetstilldelning

För att säkerställa att inte obehöriga skaffar sig tillgång till enskilt distrikts eller förenings webbplats och e-post hanterar Svenska Folkdansringens rikskansli behörighet (konto och lösenord) enligt följande:

  • Ange den person som ska vara behörig att uppdatera webbplatsen. Kansliet har en lista med behörig person för respektive distrikt/förening. Uppgift om konto och lösenord skickas bara till denna person.
  • Den behöriga personen kan sedan, efter distrikts/förenings interna beslut, dela ut uppgifterna till fler personer inom föreningen.
  • Vill distrikt/förening ändra behörig person, ska detta beslutas på ett möte inom föreningen.
  • Rikskansliet uppdaterar listan över behöriga personer endast efter att distrikt/förening skickat in ett justerat protokoll.

Firar 100 år

Svenska Folkdansringen firar 100 år, 1920-2020. Läs mer på sidan  Folkdansringen hundra år 2020 - firar 2022