Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Hemsidor/e-post » Behörighet

Behörighet

Rutin för behörighetstilldelning

För att säkerställa att inte obehöriga skaffar sig tillgång till enskilt distrikts eller förenings webbplats och e-post hanterar Svenska Folkdansringens rikskansli behörighet (konto och lösenord) enligt följande:

  • Ange den person som ska vara behörig att uppdatera webbplatsen. Kansliet har en lista med behörig person för respektive distrikt/förening. Uppgift om konto och lösenord skickas bara till denna person.
  • Den behöriga personen kan sedan, efter distrikts/förenings interna beslut, dela ut uppgifterna till fler personer inom föreningen.
  • Vill distrikt/förening ändra behörig person, ska detta beslutas på ett möte inom föreningen.
  • Rikskansliet uppdaterar listan över behöriga personer endast efter att distrikt/förening skickat in ett justerat protokoll.

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här