Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor » GEM-fonden

GEM-fonden

Fonden har som ändamål att främst lämna bidrag till Svenska Folkdansringens medlemmar som vill vidareutveckla sig inom någon av Folkdansringens verksamhetsområden.

Stadgar för fonden

Fastställda vid riksstyrelsens möte 2023-09-22, reviderade 2023-11-19
Stadgar för GEM-fonden (pdf)

§ 1 Fondens namn ska vara GEM-fonden.

§ 2 Fonden som har tillkommit genom en sammanslagning av de tidigare fonderna Gustaf Karlssons minnesfond, Eric Ströms Hedersgåva samt Moppes (Maud Carlsson) fond. Fonden har som ändamål att främst lämna bidrag till Svenska Folkdansringens medlemmar, distrikt och föreningar som vill vidareutveckla sig inom någon av Folkdansringens verksamhetsområden.

§ 3 Fonden är en del av Svenska Folkdansringen och förvaltas av Folkdansringens riksstyrelse, som årligen beslutar om antalet bidrag och dess storlek.

§ 4 Alla bidrag, räntor med mera till fonden lägges till kapitalet.
Hela fondens kapital står till förfogande för utdelning av bidrag. Räntan och 1/10 del av kapitalet kan delas ut under ett år.

§ 5 Redovisning av influtna medel och beviljade bidrag sker i Folkdansringens resultat- och balansräkning och redovisas som ändamålsbestämda medel inom Svenska Folkdansringens egna kapital.

§ 6 Ansökan om medel ur fonden sker löpande under året och ska ställas till Folkdansringens riksstyrelse.
Ansökan ska innehålla motivering, varför man vill vidareutveckla sig just i detta ämne samt en specifikation över vilka kostnader man vill ha ersättning för.
Medlem kan endast ansöka en gång per år.
Utbetalning av beviljat bidraget sker efter genomförd aktivitet, mot uppvisande av kvitton.

§ 7 Ändringar av dessa stadgar sker genom beslut av Folkdansringens riksstyrelse på två på varandra följande ordinarie riksstyrelsemöten.

§ 8 I händelse av Folkdansringens upplösning tillfaller fondens medel samma förmånstagare som Folkdansringens övriga tillgångar.

Bakgrund

GEM fonden är en sammanslagning av Gustaf Karlsons Minnesfond, Eric Ströms Hedersgåva och Moppes fond

Gustaf Karlsson som är en av Svenska Folkdansringens grundare hedrades genom instiftande av en minnesfond, efter sin död den 20 oktober 1946. De första stadgarna för minnesfonden upprättades av riksstyrelsen i september 1947.

För att hedra Svenska Folkdansringen hedersordförande Eric Ström på dennes 80-års dag (5 juli 1981) instiftade riksstyrelsen Eric Ströms Hedersgåva. Hedersgåvan startade med ett kapital om 20.000 kr.

Moppes fond som har tillkommit genom gåvan från Hella Wald som verkställer Maud Carlssons (Moppe) sista vilja att ge Folkdansringen medel till ledarutbildning inom folkdansområdet.

 

Ge en gåva

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen?

Bidra till Folkdansringens verksamhet genom någon av våra fonder.

Swish 123 288 23 48

Kontakta rikskansliet för gåvokort och fondval, och om du hellre vill betala till bankkonto.