Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Förening och funktionär » Fonder och gåvor » GEM-fonden

GEM-fonden

Fonden har som ändamål att främst lämna bidrag till Svenska Folkdansringens medlemmar som vill vidareutveckla sig inom någon av Folkdansringens verksamhetsområden.

Stadgar för fonden

Fastställda vid riksstyrelsens möte 2023-09-22
Stadgar för GEM-fonden i pdf

§ 1 Fondens namn ska vara GEM-fonden

§ 2 Fonden som har tillkommit genom en sammanslagning av de tidigare fonderna Gustaf Karlssons minnesfond, Eric Ströms Hedersgåva samt Moppes (Maud Carlsson) fond. Fonden har som ändamål att främst lämna bidrag till Svenska Folkdansringens medlemmar som vill vidareutveckla sig inom någon av Folkdansringens verksamhetsområden.

§ 3 Fonden är en del av Svenska Folkdansringen och förvaltas av Folkdansringens riksstyrelsens, som årligen beslutar om antalet bidrag och dess storleken.

§ 4 Alla bidrag, räntor med mera till fonden lägges till kapitalet. Hela fondens kapital står till förfogande för utdelning av bidrag.

§ 5 Redovisning av influtna medel och beviljade bidrag sker i Folkdansringens resultat- och balansräkning och redovisas som ändamålsbestämda medel inom Svenska Folkdansringen egna kapital.

§ 6 Ansökan om medel ur fonden sker löpande under året och ska ställas till Folkdansringen riksstyrelsen.
Ansökan ska innehålla motivering, varför man vill vidareutveckla sig just i detta ämne samt en specifikation över vilka kostnader man vill ha ersättning för.
Medlem kan endast ansöka en gång per år.
Utbetalning av beviljat bidraget sker efter genomförd aktivitet, mot uppvisande av kvitton.

§ 7 Ändringar av dessa stadgar sker genom beslut av Folkdansringens riksstyrelse på två på varandra följande ordinarie riksstyrelsemöten.

§ 8 I händelse av Folkdansringens upplösning tillfaller fondens medel samma förmånstagare som Folkdansringens övriga tillgångar.

Ge en gåva

Minnesgåva: Vill du hedra en bortgången person genom en minnesgåva till Svenska Folkdansringen?

Högtidsgåva: Vill du hylla en person genom en gåva till Svenska Folkdansringen?

Bidra till Folkdansringens verksamhet genom någon av våra fonder.

Swish 123 288 23 48

Kontakta rikskansliet för gåvokort och fondval, och om du hellre vill betala till bankkonto.