Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Förening och funktionär » Verksamhetshandlingar

Verksamhetshandlingar

Här hittar ni Svenska Folkdansringens verksamhetsplan, verksamhetsberättelser och senaste riksstämmoprotokoll.

Verksamhetsplan

Svenska Folkdansringens verksamhetsplan beslutar man om på riksstämman vart annat år. Verksamhetsplanen sträcker sig över fyra år med en tonvikt på de första två åren. Budgeten sätts för två år.

Verksamhetsberättelser

Varje berättelse innehåller en kort summering av riksorganisationens aktiviteter under det gångna året.

Det är riksstyrelsen som sammanställer berättelsen. Den innehåller relevant information om så väl verksamheten som ekonomin, inklusive exempelvis vilka som sitter i styrelsen, antal medlemmar, med mer.

Riksstämmoprotokoll

Vartannat år hålls Svenska Folkdansringens riksstämma. Det senaste riksstämmoprotokollet finns här och övriga finns arkiverade vid Svenska Folkdansringens rikskansli.

 

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här