Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hem » Boka/beställ » Tidningen Hembygden

Flera nummer av tidningen Hembygden

Tidningen Hembygden

En prenumeration på Svenska Folkdansringens tidskrift Hembygden ingår i medlemskapet och tidningen är även öppen för prenumeration för andra intresserade.

Prenumeration i medlemsskapet

En prenumeration på tidskriften Hembygden ingår i medlemsskapet i Svenska Folkdansringen.

Hembygden bevakar, gör reportage från evenemang och tar in artiklar kring områdena för Svenska Folkdansringens verksamheter så som folkdans, -musik, dräktkultur, sång, lek, slöjd, hantverk, matkultur, seder och bruk. 

Tidningen innehåller även skildringar från resor ut i världen och information om festivaler nära och långt bort.

Annonser

Välkommen att annonsera i Hembygden – Sveriges största tidskrift om folkdans och folkmusik!

Annonsprislistan för 2022 (pdf)

Totalupplagan på ca 8.500 exemplar går till medlemmar, prenumeranter och bibliotek.

Manus & utgivning

Bidra med manus, artiklar och idéer genom att sända per epost till hembygden@folkdansringen.se

Skicka in material i god tid före stoppdatum! (För icke beställt material ansvaras ej.) Redaktionen förbehåller sig rätten att korta av och redigera artiklar. Artiklar och bilder ska vara försedda med namn på upphovspersonen och denne måste ha lämnat sitt medgivande till publicering.

Nummer Manusstopp Utgivning
1 / 2022 14 februari (förlängt) 11 mars
2 / 2022 30 april 3 juni
3 / 2022 16 augusti 16 september
4 / 2022 7 november 8 december

 Prenumeration

Du som ännu inte är medlem eller på annat sätt önskar tidningen kan prenumera på Hembygden. Pris 175 kr/kalenderår (till utlandet 225 kr). För att starta en prenumeration kontakta Svenska Folkdansringens rikskansli.

Policy

Läs Svenska Folkdansringens Policy för tidningen Hembygden (pdf)

Firar 100 år

Svenska Folkdansringen firar 100 år, 1920-2020. Läs mer på sidan  Folkdansringen hundra år 2020 - firar 2022