Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » På gång » ICH North

ICH North – passing on our musical heritage

ICH North – passing on our musical heritage syftar till att stärka och öka synligheten av det immateriella musikaliska kulturarvets roll (ICH = Intangible Cultural Heritage) i norra Sverige, Finland och Norge, det som kallas för Auroraområdet enligt vår största finansiär Interreg Aurora.

De fem arbetspaketen

Vi samarbetar tillsammans över nations- och organisationsgränser i fem olika arbetspaket som på olika sätt bidrar till syftet.

  1.  En onlinekurs i form av en Massive Open Online Course (MOOC) ska tas fram och lanseras. Kursen ska fokusera på förvaltande och överförande av musikaliskt immateriellt kulturarv i norra Norden och erbjudas för en global målgrupp.
  2.  Vi ska producera och lansera en onlinekarta för att lyfta de olika sammanslutningar och grupper som jobbar med musikaliskt kulturarv i området.
  3.  Vi ska utveckla och sprida pedagogiska material om musikaliskt immateriellt kulturarv riktat till icke-formella utbildningar, inom exempelvis folkbildning, musik-/kulturskola och ideell sektor, ska utvecklas. Målgruppen för utbildningsmaterialet är vuxna personer som är, eller är intresserade av, att bli ledare inom det musikaliska kulturarvet.
  4.   Ett av arbetspaketen kommer fokusera på entreprenörskap och turism kopplat till immateriellt musikaliskt kulturarv. Vi ska bygga en transnationell plattform för musiker och entreprenörer där syftet är att undersöka hur ICH med musik i fokus kan användas för att marknadsföra och varumärkesstärka området exempelvis genom att utveckla nya produkter och innovationer inom kulturell turism.
  5.   Dessutom har vi ett arbetspaket där vi verkar för att ta fram en gemensam strategi för arkiv som förvaltar musikaliskt kulturarv från regionen, samt en plan för hur samarbetet ska fortsätta och utvecklas efter projektet avslutats. 

ICH North – ett projekt som bygger broar

Grunden i ICH North projektet är behovsstyrt och hållbarhet är ett nyckelord. Projektet kommer att ge det musikaliska immateriella kulturarvet större synlighet genom att använda sociala innovationer för att överföra kunskap och vitalisera ICH inom musik, och därmed främja förvaltandet och skyddet av densamma.

ICH North kommer jobba över landsgränserna i norra Norden kring ämnet ICH och musik. Projektet kommer genom att bygga broar mellan institutioner, utbildningsinstanser och kulturarvssammanslutningar stärka områdets musikaliska grupper och sammanslutningar och deras roll inom ICH.

Projektet ska utveckla nya gemensamma tjänster och produkter inom kulturella och kreativa näringar, såväl digitala som fysiska. Projektet kommer utgå från gräsrotsnivån och dess behov i enlighet med UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (2003). 

Projektets finansiärer

Projektet finanserias av Interreg Aurora, med medfinansering från Region Västernorrland, Troms og Finnmarks fylkeskommune, Nordisk Kulturfond och Lapin Liitto, samt alla projektpartners: Centria University of Applied Sciences, Kulturens Bildningsverksamhet, KulturÖsterbotten, Novia University of Applied Sciences, The Arctic University of Norway UiT, the Finnish Folk Music Institute, Svenska Folkdansringen och Västernorrlands Museum.

Läs mer på projektets officiella hemsida:

https://net.centria.fi/en/project/ich-north/

Projektansvarig på Svenska Folkdansringen

Har du frågor eller vill veta mer om projektet? Kontakta Svenska Folkdansringens projektledare för ICH North, Therese Hugosson på therese.hugosson@folkdansringen.se 

 

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen  och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!