Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hem » Vår verksamhet » Historik

Historik

Svenska Folkdansringen bildades 1920 för att i första hand kunna erbjuda organiserad dans för ungdomar. Verksamheten och spridningen har sedan dess vuxit och föreningarna finns spridda över hela landet med verksamheter för alla åldrar.

Bildades 1920

Svenska Folkdansringen bildades 1920. Stockholms distrikt hade redan bildats 1919 för att verka för ungdomens väl, det vill säga sunt leverne. När ungdomarna kom till städerna för att studera kunde de falla för alla möjliga typer av frestelser så det var bra att kunna erbjuda organiserad dans istället.

Folkdansverksamheten som sådan var en stadsföreteelse. Det fanns naturligtvis folkdanslag över hela landet men de var framförallt knutna till städerna. Den fria dansen, polskor och bygdedanser fanns mest på landsbygden.

Inflytande i samhället

Det är en spännande berättelse hur Folkdansringen startades. Initiativet kom från dem som jobbade med folkdans i Stockholms distrikt. De människorna hade troligen inte någon akademisk utbildning men de hade en förmåga att samla betydelsefulla människor kring sig, folk som hade inflytande i de kulturella kretsarna och även i samhället i övrigt.

De fick med sig bland andra en styrelseman från Nordiska muséet, en rektor från Ingesunds Folkhögskola i Värmland och Stockholmsbörsens direktör Kurt Belfrage, vilken senare blev förbundets hedersordförande tillsammans med Gustaf Karlson som var ordförande för riksstyrelsen i Folkdansringen. Dessa människor var mycket entusiastiska och ganska orädda vilket ledde till utveckling för Folkdansringen.

Svenska Ungdomsringen

När man bildade distriktet i Stockholm 1919 var namnet Stockholms Folkdansares Centralkommitté och detta tyckte man förmodligen lät lite väl byråkratiskt och man valde därför att kalla den nya organisationen som bildades 1920 för Svenska Folkdansringen. Vid bildandet deltog även representanter från våra nordiska grannländer.

Redan 1922 ändrades namnet till Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur och verksamheten skulle då utökas till verksamhet inom fem områden som skulle hjälpa ungdomen att leva sunt och umgås under kamratliga förhållanden. Det kan tänkas att de hade fått inspiration av de olympiska ringarna som har olika färger och symboliserar olika saker. Idag heter organisationen återigen Svenska Folkdansringen.

Sprida intresse och kunskap

Fram till andra världskriget var Folkdansringen en barrikadorganisation som kämpade för en dräglig situation för ungdomarna och bondesamhället. De slogs för den unisona sången, den lokala musiken och dräktskicket. Det skulle vara ordning och reda och alla danser startade med en treklang för att dansarna skulle vara beredda att dansa på första takten.

Efter kriget blev det mer en organisation som andra, som verkade för att sprida intresse och kunskap inom sina verksamhetsområden samt öka sitt medlemsantal, med tonvikt på barn och unga.

Firar 100 år

Svenska Folkdansringen firar 100 år, 1920-2020. Läs mer på sidan  Folkdansringen hundra år 2020 - firar 2022