Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Hem » Vår verksamhet » Värdegrund

Värdegrund

Svenska Folkdansringen studerar, levandegör och för vidare svensk folklig kultur. I vårt arbete vägleds vi av våra värderingar; gemenskap, engagemang och mångfald.

Vägleder arbetet

I våra föreningar, distrikt och riksorganisation vägleds arbetet av värderingar som gemenskap, engagemang och mångfald. Verksamheterna bedrivs i demokratisk ideell föreningsform, politiskt och religiöst obundna.

Gemenskap

Gemenskap innebär att alla ska kunna känna samhörighet och ges möjlighet att vara tillsammans med andra i vår verksamhet.

Engagemang

Engagemang i vårt ideella arbete bidrar till inspirerande mötesplatser för kultur.

Mångfald

Mångfald berikar vår verksamhet med många olika erfarenheter.

Firar 100 år

Svenska Folkdansringen firar 100 år, 1920-2020. Läs mer på sidan  Folkdansringen hundra år 2020 - firar 2022