Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hem » Vår verksamhet » Värdegrund

Värdegrund

Svenska Folkdansringen studerar, levandegör och för vidare svensk folklig kultur. I vårt arbete vägleds vi av våra värderingar; gemenskap, engagemang och mångfald.

Vägleder arbetet

I våra föreningar, distrikt och riksorganisation vägleds arbetet av värderingar som gemenskap, engagemang och mångfald. Verksamheterna bedrivs i demokratisk ideell föreningsform, politiskt och religiöst obundna.

Gemenskap

Gemenskap innebär att alla ska kunna känna samhörighet och ges möjlighet att vara tillsammans med andra i vår verksamhet.

Engagemang

Engagemang i vårt ideella arbete bidrar till inspirerande mötesplatser för kultur.

Mångfald

Mångfald berikar vår verksamhet med många olika erfarenheter.

Följ oss!

På sociala medier finns Svenska Folkdansringen  och inspirerar med inlägg, bilder och filmer.

Instagram logotyp   Logotyp Facebook   Youtube logotyp

Läs mer om hur du kan följa oss!