Vi samarbetar med andra för att lyfta genren

Eric Sahlström Institutet, ESI

ESI främjar folkmusiken, folksången och folkdansen. Driver fyra längre utbildningar med stöd från Skolverket och planerar en femte. Ger dessutom regelbundet kortare kurser och är engagerade i flera nationella projekt inom området folkmusik och folkdans.

www.esitobo.org

Riksföreningen för Folkmusik och Dans, RFoD

RfoD är en partipolitisk obunden ideell förening för svensk och invandrad folkmusik, världsmusik och folkdans. Medlemmarna i RfoD är både föreningar och enskilda individer, amatörer och professionella.

www.rfod.se

Sveriges Spelmäns Riksförbund, SSR

SSR är en sammanslutning av utövare och vänner av svensk folklig musik och har till ändamål att som riksorganisation främja och företräda folkmusiken.

www.spelmansforbund.se

Samarbetsnämnden för Folklig Dans

Samarbetsnämnden är ett samarbetsorgan för de organisationer, institutioner eller liknande som vill främja utvecklingen och spridningen av den folkliga dansen i Sverige. Samarbetsnämnden svarar också för  handläggningen av Arkivet för folklig dans (är för närvarande stängt) som har haft till uppgift att tillvarata, utveckla och dokumentera det folkliga dansområdet genom seminarier och dokumentationer.

Planer finns att arkivet ska digitaliseras för att materialet skall bli åtkomligt. Föreningen Norden är en ideell organisation vars mål är att stärka samhörigheten i Norden och främja kontakterna mellan de nordiska folken. En viktig uppgift är att sprida kunskap om nordiska frågor och förankra det nordiska samarbetet hos en bred allmänhet men också att i olika frågor vara pådrivande gentemot regeringar och myndigheter.

www.dansmuseet.se/sfd/

Amatörkulturakademin

Amatörkulturakademin invigdes 2007. Tanken är att akademin ska bidra till utveckling och öka synligheten samt stimulera till forskning och forskningsanvändning inom amatörkulturen. Bakom akademin står de åtta studieförbunden.

www.amatorkulturakademin.se/

Amatörkulturens samrådsgrupp, ax

Amatörkulturens samrådsgrupp, ax bildades 1996. Den är ett samarbetsorgan för i Sverige verksamma, rikstäckande amatörkulturella organisationer. Man ska verka som ett samrådsorgan mellan dessa organisationer. ax skall även verka med syfte att öka kontakterna mellan amatörkulturens olika genrer, stimulera kunskapsutvecklingen mellan praktiker och forskare och på olika sätt verka för amatörkulturens utveckling både vad gäller kvalitet, omfattning och dess relationer till samhällets kulturorgan.

www.amatorkultur.se

CIOFF

CIOFF, (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts), är en internationell organisation med nära relation till UNESCO. Medlemmar är folkdansfestivaler och organisationer världen över. Genom CIOFF finns många möjligheter till internationella kontakter. Ett utbyte med en annan grupp ger dig och din förening en möjlighet att möta en ny kultur, få nya inblickar, skapa nya kontakter och kanske ge er nya vänner. Att delta i en festival är trevligt, men ställer också krav på er grupp.

www.cioff.org

Kulturens Bildningsverksamhet

Kulturens Bildningsverksamhet, ett studieförbundet där Folkdansringen är en av grundarna tillsammans med Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Riksföreningen för Folkmusik och dans (RFoD), Sveriges Orkesterförbund, Sveriges Körförbund och Riksföreningen Unga Musikanter (RUM). Bildades 2006.

www.kulturens.se

Nordlekrådet

Nordlekrådet består av 24 avtalspartner i Norden. Rådet har till uppgift att med förenade krafter främja den traditionella folkkulturen i hela Norden. Följande verksamhetsformer genomförs: nordisk folkdans- och spelmansstämmor (Nordlek och Barnlek) samt nordiska konferenser och kurser.

NORDLEK respektive BARNLEK anordnas var tredje år med de olika nordiska länderna som arrangör. Under en vecka samlas de nordiska deltagarna på en plats för att delta i dans, sång, slöjd och andra aktiviteter som anordnats.

www.nordlek.org

Sveriges Hembygdsförbund, SHF

SHF omfattar drygt 1900 hembygdsföreningar. I nästan varje socken finns det en hembygdsförening. Tillsammans förvaltar de mer än 1300 hembygdsgårdar med 9000 byggnader. Det finns även en rad hembygdsmuseer med föremål inte bara från 1800-talets självhushåll utan också från 1900-talets arbetarhem, ortens näringsliv och skolor.

www.hembygd.se

Kontakta oss

Torggatan 3
112 65 Stockholm

Tel: 08-695 00 15 (mån – tors 10:00 – 15:00) OBS! Under juni, juli och augusti varierar kansliets öppettider,

Fax: 08-695 00 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kort om Folkdansringen

Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen