Historik

1950Örebro Folkdansgille bildas
1952ÖFG beviljas inträde i Svenska Ungdomsringen
1953Invigdes den nya gillesfanan
1955Femårsjubileum avhålles i Axbergs Bygdegård
1957Tilldelas gillet en svensk fana på uppdrag av bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag
1958Medlemsbladet ÖFG-nytt utkommer med ett nummer vardera vår- och höstterminen
1959Gillet förhyr en egen lokal
1960Jubileumsfest avhålles i Edsbergs Bygdegård
196231 december har gillet 43 inreg. medlemmar
1965
 
 
Deltagande i Bygdeungdoms- och Riksspelmanstämma i Örebro.
Firande av ÖFG:s 15-årsjubileum i Eklundaskolan samt medverkan i olika arrangemang i samband med Örebro stads 700-årsjubileum.
1967Fem par från ÖFG medverkar i danstävlingen ”Hälsingehambon”
1968

 
Gillet slutar som segrare i den stora lotttförsäljningstävlingen som anordnats under ett antal en följd av år och erövrar därmed för alltid vandringspriset – enligt verksamhetsberättelsen ”en pampig ljusstake”.
1969En dräktkurs i gillets regi anordnas under hösten.
197020-årsjubileumsfest avhålles i Eklundaskolan.
1971Folkdansgillet flyttar sin verksamhet till Föreningsgården i Brickebacken.
1972
 
ÖFG har 99 medlemmar.
Sex par dansare från gillet medverkar i ”Hälsingehambon”.
1973
 
Valborgsmässoafton invigdes egna klubblokalen ”Tybblelund” en Bergsmansgård vid Dommarringen.
ÖFG har 130 medlemmar i åldern 15-25 år.