Klubbmästeri

Lennart Arvidsson är sektionsledare för Klubbmästeriet.

Klubbmästeriet anordnar interna fester och resor för ÖFG:s medlemmar.