ÖFG-Nytt

ÖFG Styrelse är sektionsledare för ÖFG-Nytt.

Föreningen har en egen tidning ÖFG-NYTT, som utkommer 4-6 gånger/år.

I tidningen skildras allt med text och bild, så att även passiva medlemmar kan följa med det som händer inom föreningen.