Midsommar

Midsommaraftonen firades den 23 juni på Johannes Döparensdag fram till den nya kalenderreformen som trädde kraft 1953. Därefter firas midsommar på närmast liggande lördag och det innebär att midsommar kan infalla mellan den 20 – 26 juni. Midsommar är årets mest svenska helg, midsommarstången (majstången) är liksom dalahästen den främsta Sverigesymbolen.

Att löva eller maja är en tradition som sträcker sig tillbaka till 1600-talet, 1734 kom en lag som förbjöd ”lövsalars uppsättning” därför att det gick åt för många unga björkar. Men förbuden var till för att överträdas och kringgås.

Midsommarstången eller majstången var vanliga i svenska städer på 1600-talet då stod de kvar hela året, vilket de fortfarande gör i Dalarna. På 1700-talet diskuterades om maj stången var syndig och kunde leda till oseder och synd, då ungdomar började dansa och roa sig runt stången. Den religiösa väckelsen på 1800-talet fick präster och frikyrkofolk att av religiösa skäl vända sig mot dansen som i alla sammanhang stämplades som synd. Men hembygds- och folkdansrörelsen har betytt mycket för majstängernas återinförande.

Om majstången är den centrala midsommarsymbolen i vår tid, så var nog midsommarnatten äldre tiders symbol. Den hade på många sätt en särställning i nordisk tradition som den livgivande krafternas natt.

I midsommarnatten skulle man >> gå naken längs nio diken i en rågåker << springa >> motsols kring en rågåker tre gånger << eller >>hoppa över nio gärdesgårdar<<. Det talas också om att gå baklänges runt en kyrka, boningshus, ladugård eller liknande. Förutsättningarna var tystnad, ensamhet och att rörelsen skulle ske motsols, ofta upprepad tre eller nio gånger.

Ännu lever seden i Sverige att plocka nio eller sju sorters blommor att lägga under huvudkudden och sova på. Blommorna ska plockas mellan solnedgång och soluppgång och det ska ske i ensamhet och under tystnad. Man kommer då att drömma om sin tillkommande.

Under midsommarnatten var det inte bara trädens gröna kvistar som var kraftfyllda, denna hemlighetsfulla kraft fanns i allt som växte i naturen men kanske i synnerhet i markens örter. Då var läkekrafterna som mest koncentrerade i örterna.

Även källornas vatten och daggen som föll den natten var fylld av kraft. Man samlade ofta in daggen i ett lakan eller annan linneväv, och sparades för viktiga ändamål. Känt från midsommarnatten är att människor under midsommarnatten gärna rullade sig nakna på marken för att fukta sina kroppar i midsommardagg. Det ansågs stärkande och botande.

En kort stund vid midnatt blommade också ormbunken. det var förenat med stor lycka att få se det, eller ännu hellre att kunna plocka en sådan ormbunksblomma, och bära den med sig i en påse närmast kroppen.

VAD NI VILL GÖRA AV ER MIDSOMMARNATT ÄR UPP TILL ER. MEN GÅ GÄRNA BAKLÄNGES RUNT ETT HUS ELLER RULLA ER NAKNA I DAGGEN I NATTEN.

JAG TROR ATT JAG SKA PLOCKA NIO SORTERS BLOMMOR OCH LÄGGA UNDER HUVUDKUDDEN INATT.