Materialförvaltare

Nils-Olov Åsman är materialförvaltare.

Materialförvaltning har hand om vår tekniska utrustning och våra föreningsfanor.