OFG:s historia

1950 Örebro Folkdansgille bildas
1952 ÖFG beviljas inträde i Svenska Ungdomsringen
1953 Invigdes den nya gillesfanan
1955 Femårsjubileum avhålles i Axbergs Bygdegård
1957 Tilldelas gillet en svensk fana på uppdrag av bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag
1958 Medlemsbladet ÖFG-nytt utkommer med ett nummer vardera vår- och höstterminen
1959 Gillet förhyr en egen lokal
1960 Jubileumsfest avhålles i Edsbergs Bygdegård
1962 31 december har gillet 43 inreg. medlemmar
1965 Deltagande i Bygdeungdoms- och Riksspelmanstämma i Örebro.
Firande av ÖFG:s 15-årsjubileum i Eklundaskolan samt medverkan i olika arrangemang i samband med Örebro stads
700-årsjubileum.
1967 Fem par från ÖFG medverkar i danstävlingen ”Hälsingehambon”
1968 Gillet slutar som segrare i den stora lotttförsäljningstävlingen som anordnats under ett antal en följd av år och erövrar
därmed för alltid vandringspriset – enligt verksamhetsberättelsen ”en pampig ljusstake”.
1969 En dräktkurs i gillets regi anordnas under hösten.
1970 20-årsjubileumsfest avhålles i Eklundaskolan.
1971 Folkdansgillet flyttar sin verksamhet till Föreningsgården i Brickebacken.
1972 ÖFG har 99 medlemmar. Sex par dansare från gillet medverkar i ”Hälsingehambon”.
1973 Valborgsmässoafton invigdes egna klubblokalen ”Tybblelund” en Bergsmansgård vid Dommarringen.
ÖFG har 130 medlemmar i åldern 15-25 år.