Bilder från 2022

Gökotta 2022 Närvarande

Irene Persson Tommy Karlsson Liselotte Karlsson Annika Johansson

Per-Eskil Persson Mats Johansson Marie Johansson fotograf och Tommys Pappa

Nationaldagen 6/6
Våra duktiga spelmän