Föreningens historia

Utdrag ur föreningens verksamhetsberättelser, sammanfattat av Gunnar Gunnarsson:

1949-50.
Föreningen Klippan Amatörerna bildades den 30 september 1949 på initiativ av operasångaren Emile Stiebel.

Ordförande var Eric Ottosson, kassör Bertil Johansson och sekreterare Gert Dahlberg.
Föreningen drabbades hårt då Stiebel avled 1950.
De första pjäserna var Guldkarossen som uppfördes två gånger i Klippan, Jolantas utmätning två gånger och Värmlänningarna en gång. Turnéer gjordes till Skytteskogen, Kvidinge, Hyllstofta, Perstorp och Smedstorp.
I pjäsen Värmlänningarna ingår ett antal folkdanser. Gymnastikdirektör Wiwi Roslund-Johansson tog hand om de som skulle bli dansare och sedan har det gått som en dans i både med och motgångar.

1950-51.
42 övningar hålls med i medeltal 17 deltagare.
Laget har gott om aktiva spelmän Gustavsson, Thell, Priffe, Andersson, Svensson och Pommer.
Lite problem uppstår i styrelsen då flera avflyttar från Klippan.
Tage Mårtensson blir adjungerande styrelseledamot.
Karl Paulsson, Helsingborg, är dansledare.
Uppvisningar görs i Saksköbing Danmark (Klippans vänort), Klöva Hallar och Bjersgård.

1951-52.
Finns inget i arkivet.

1952-53.
En gammaldanskurs med 50 deltagare startar, 6 st stannar kvar som medlemmar.
Uppvisningar bl a. på de tre ålderdomshemmen i kommunen och Åbyvallen vid Svenska Flaggans dag firandet samt Pingstfest på Herrevadskloster.
Tage Mårtensson och Sven Pettersson åker med SGV Malmö till Österrike och Italien.
Besök i Saksköbing.
Hösten -53 startas barnlag med 60 st.

1953-54
38 övningar med 17 deltagare i snitt.
Flitigast är: Aina Borggren (Hillman), Gun Nilsson och Tage Mårtensson.
Bl. a uppvisningar på Lantbruksmötet i Ängelholm (där det omtalade ovädret utbröt). Påskkurs i Hörby 10 deltagare.
17:e nordiska folkdansstämman avhålls i Köpenhamn, där flera av medlemmarna deltager i en stor uppvisning på Tivoli.
4 st. deltager i stämma i Uppsala.
Diplom erhålls för god lotteriförsäljning i Svenska Ungdomsringens Rikslotteri.
Skånesöndag i Klövja Hallar samlar stor publik.
Under senare delen av verksamhetsåret uppstår vissa schismer mellan folkdansarna och den sittande styrelsen varför en omorganisation företas och föreningen delas i en folkdanssektion och en teatersektion samt en huvudstyrelse.

1954-55
I folkdanssektionens första egna styrelse ingår bl. a Tage Mårtensson som ordförande och Gun Nilsson som kassör.
45 övningar med i snitt 18 deltagare. Övningarna bedrivs i Bruksskolans gymnastiksal.
Barnlagen har 125 medlemmar.
Teatersektionen anordnar en ”Vårfantasi” och medlemmarna dansar Lansiärkadrilj.
Den stora utställningen H55 i Helsingborg äger rum med dansuppvisningar och dräktparad. Tre par visade Norra Åsbodräkten.
Elvir Hansson börjar spela vid övningarna.
7 st. deltager i Distriktets Påskkurs i Hörby.
Laget erhåller sin fana.
1:a julskyltningstombolan sätts upp.
Spelmän erhåller 3:-/övningskväll.
Besök i Saksköbing, Klippans vänort, genomförs.
Behållning i kassan 1.202:-.

1955-56.
Tage Mårtensson deltager i en resa till Sydafrika.
8 st. reser till Genève, Schweiz.
800 lotter säljs i Ungdomsringens lotteri. Första pris en Volvo PV 444 vinns av John Svantesson i laget.
Laget arrangerar tillsammans med Åbygillet Skånedistriktets årsmöte.
Dansinstruktörer är Karl Paulsson och Sven Pettersson.
Vid Klippanutställningen arrangeras nordisk dag och Saksköbing, Danmark är gäster.

1956-57.
41 övningar med 20 deltagare/gång.
I barnlaget finns 89 st. som betalar 2:-/år i medlemsavgift.
En cykelutfärd till Klöva Hallar arrangeras för barnen.
Uppvisning på Hembygdsutställning i Kvidinge.
Aina Hillman och Gunnar Salomonsson deltager i en lekledarkurs och Gun Nilsson i slöjdkurs.
20 medlemmar besöker Saksköbing och stämman i Karlstad.
Soaré för Ungernhjälpen inbringar 1.100:- och jultombolan 810:-.
Dansledaren kostar 145:- och musiken 265:-, i kassan finns 2.810:-.
1957-58.
Gunnar Salomonsson blir sekreterare.
Gammaldanskurs med 15 deltagare anordnas.
75 barn finns i barnlaget.
33 st. tyskar från Halver, Västtyskland kommer på besök.
10 st. medlemmar åker till Wewelsburg, Västtyskland på folkdansvecka. Kavaljererna i föreningen hjälper till med dansundervisning på Ryagården.
Jultombolan inbringar 687:-. Medlemsavgifter 10:- varav 8:- till Ungdomsringen.

1958-59.
35 övningar med i medeltal 19 deltagare.
Barnlagsverksamheten upphör.
Uppvisningar bl a i Vedby Församlingshus, Färingtofta
Aina Hillman deltar i barnlagsledarkurs.
Resor till Skansen, Stockholm, lantbruksmöte ”Rila” Jönköping, Riksstämma i Borås.
Besök från Büren, Västtyskland.

1959-60.
37 övningar med 16 deltagare/gång genomförs.
Dansuppvisningar på midsommarafton på Åbyhem och Spångens Gästgivaregård.. 6 par på Frostavallens midsommarting.
Laget fyller 10 år som firas med en fest på Regnbågen med representanter från Distriktet, föreningarna i distriktet, Spelmansförbundet, Köpingen, Föreningen Norden, Skolstyrelsen och lagets första instruktör gymnastikdirektör fru Wiwi Roslund-Johansson samt från Tyskland och Saksköbing.
Dansledaren kostar 280:- och musiken 585:- för året.
Medlemsavgifter in totalt 418:- och ut 473:-.
I kassan 1.852:- omsättning 5.271:-.

1960-61.
Laget representeras för första gången av tre ombud vid distriktets årsmöte.
Fyra medlemmar deltager i instruktionskurser.
10-års jubileum i utbytet med Saksköbing, Danmark.
Korta besök av dansare från Färöarna och Tyskland.
I Distriktets lotteri säljes 500 lotter
Tombolainkomster 1.550:-
Medlemsavgifter ut 616:-, i kassan 1.363:-.

1961-62.
42 övningar med 27 deltagare i medeltal.
Gäster från Frankrike på genomresa.
I ”Tosia Bonnadan” i Ronneby deltager 500 folkdansare och spelmän. Laget bisträcker med 9 st.
På den första stora egna resan ”Genom fem länder” till en festival i Bolswaard, Holland + (Belgien, Luxemburg, Tyskland och Danmark) åker 26 medlemmar.
En tombola säljer i Klöva Hallar under pingsten med ett bra netto, 600 lotter säljes i Rikslotteriet.
Inkomster av tombolor 3.456:-, uppvisningar 200:-, i kassan finns 4.025:-.

1962-63.
42 övningar med 18,4 deltagare i medeltal.
Rune Bengtsson kommer med i styrelsen.
Uppvisningar bl a vid midsommarfirandet i Ljungbyhed och vid SLU-fest i Skäralid. Sista gången i Saksköbing i samband med Nordisk idrottsstämma (utan kontakt med Folkdanslaget).
18 st. medlemmar deltager i Landskronafestivalen och blir tillsammans med 282 andra spelmän och dansare genomblöta i paraden genom staden.
Uppvisning i Svalöv inför 250 vetenskapsmän från 45 länder hos Svenska Utsädesföreningen. Drar ner stormande applådåskor.
Skogspromenad med Lars Melin som ledare.

1963-64.
38 övningar med i genomsnitt 13,6 deltagare.
Uppvisningar bl a i Nackarpsdalen och Båstads Tennisstadion i samband med en konsert av Birgit Nilsson. Hon sjöng i pauserna när dansarna vilade sig.
6 medlemmar deltager i en resa till Berlin.
Laget reser till en festival i Schoten i Belgien samt besöker Bryssel och Paris. 12 deltagare från laget, övriga dansare inlånade.
Oslo Fylkeslag kommer på kort besök med 27 deltagare.
Tidningen ”Knätofsen” utkommer med 3 nr med Gun Ahlin och Gunnar Gunnarsson som redaktörer.
Uppvisningar inbringar 1.200:-, i kassan finns 8.058:-.

1964-65.
Tage Mårtensson har lämnat styrelsen efter mångårigt ordförandeskap och efterträdes av Rune Bengtsson. I styrelsen ingår bl a Gunnar Salomonsson vice ordförande och Gunnar Gunnarsson sekreterare.
38 dansövningar hålls med i medeltal 12,4 deltagare. Övningarna bedrivs tillsammans med Björnekullagillet.
Kortträff för deltagarna i Belgienresan anordnas.
Studiebesök på Pappersbruket och Yllefabriken görs.
Skogspromenad arrangeras för NV-kretsen.
Aktiviteten bland medlemmarna är under hösten mycket dålig men dock något bättre under våren och sommaren.
Uppvisningar inbringar 500:-
Utfärd till Ivön kostar 550:-.
Medlemsavgifter in 616:-, ut 1.033:-.
Den nu smått legendariska ”huggeboen” (vårt tombolastånd) byggdes av medlemmarna, kostnad 188,20.

1965-66.
Aina Hillman återkommer efter några år i Höganäs och ingår i styrelsen som vice kassör.
Vissa dansövningar hålles gemensamma med Björnekullagillet, Bjäregillet, Perstorp och Åbygillet.
Klutuppsättningskurs arrangeras med 6 deltagare, lika många är med på Distriktets Påskkurs i Hörby.
Polskedanskurser arrangeras i NV Kretsen där medlemmar deltager.
Tage Mårtensson och Gunnar Gunnarsson åker till en folkdansfestival på Irland.
Utfärd till Danmark genomföres.
Det är mycket svårt att få folk till att ställa upp vid uppvisningar.
Årets utdelning från NV Kretsen är 100:-, kassan innehåller 10.773:-.
Styrelsemedlemmarna får ”fritt” kaffe vis sammanträden.
Spelmännen erhåller 10:-/övningskväll.

1966-67.
40 övningar samlar 13,6 deltagare/gång.
Spelar gör Otto Thell, Elvir Hansson, John G Andersson, ”Priffe” och Karl Gustavsson.
Dansen sker tillsammans med Björnekullagillet och CG Berg och Gunnar G instruerar.
En ny kontakt med en dansk förening Valby FF, Köpenhamn görs.
Uppvisning hos Klippans Husmodersförening (200:- + fritt kaffe) Medlem erhåller 2:50 kr i milersättning vid körning med egen bil.
4 medlemmar deltager i Solodanskurs.
Medlemsavgiften är 15:-/år.

1967-68.
Deltagarantalet vid övningarna är fortfarande lågt 14,1/gång.
Övningarna bedrivs tillsammans med Åbygillet vilket blev resultatet efter samtal om en sammanslagning.
En storsatsning göres på en gammaldanskurs som samlar 35 deltagare. Övningskvällen flyttas från traditionellt onsdag till fredag och lokal byts från Bruksskolan till Folkets Hus B-sal. På hösten åter till gamla gängor.
10 medlemmar deltager i Påskkursen i Hörby.
Besök hos Valby FF.
Luciafesten subventioneras med 1:25/person.
Några medlemmar gav ej gammaldanskursen och medlemmarna har ej heller varit, så aktiva.
som  styrelsen hoppats. Det blev ett typiskt mellanår.

1968-1969.
Dansövningarna fortsätter med Åbygillet, Fortfarande litet deltagarantal.
Uppvisningar gör på bl a Munka Ljungby Folkhögskola, Länssjukhemmet, Åbyhem och Ljungbyheds Ålderdomshem.
Rikskonsulent Nils Presto besöker Klippan och samkväm ordnas.
Polskor och andra danser dansas hos NV Kretsen.
Luciafest genomföres tillsammans med Valby FF.
Flera medlemmar deltager i resor till Tyskland, Frankrike och Österrike.
Spelmännen får 15:-/övningskväll och uppvisning. Lotterier inbringar 2.744:-.
Aktiviteten ökar lite under hösten och styrelsen ser lite ljusare på läget.

1969-70.
Deltagarantalet i övningarna är ungefär detsamma som föregående år.
Åke Mårtensson och Gunnar Gunnarsson är instruktörer.
En kurs i folkdans startar på hösten och kostar 15,-/person.
Valby FF besöks två gånger och de gästar oss med en skogstur i Hålehall.
Föreningen firar 20-årsjubileum som kostar 789,-
Laget står som värdar för Skånedistriktets årsmöte med tillhörande samkväm kvällen innan.
Otto Thell, trogen spelman under många år, avlider under året.

1970-71.
35 övningar med i medeltal 27,7 deltagare.
Medlemmar deltager i Höstagille som NV-kretsen arrangerar i Trollenäs och Helsingborg.
Nybörjarkurs med god anslutning startas.
Slöjdaftnar hos Barbro och Gunnar Salomonsson i Krika
En bandflätningskurs leds Hjördis Bengtsson och Aina Hillman.
Påskkursen i Hörby bevistas av 14 medlemmar,
9 st. åker till en festival i Wewelsburg i Tyskland.
3 åker till en internationell festival i Göteborg.
De flesta av de 3 000 st. kvicklotterna säljs av några få, många säljer få. En bättring över hela linjen vore önskvärd.

1971-72.
40 övningar med i medeltal 31 medlemmar.
Uppvisningar bl. a Gammeldansens Vänner Klippan, Lionsclub Åstorp och Klöva Hallar.
Spelar gör: John Andersson, Elvir Hansson, K G Gripenvik och Gustav Pommer.
John startar en spelgrupp med fyra deltagare.
Ljusstöpning med Tage Mårtensson som ledare.
En dräktcirkel leds av Hjördis Bengtsson.
Fortsatt utbyte med Valby FF.
Åbygillet upplöses och vi erhåller som gåva 6 liar och 6 räfsor.
Vi erhåller statligt aktivitetsstöd genom Svenska Ungdomsringen och Fritidsnämnden.
4 500 lotter säljes i jultombola. Kvalitetsvinster lönar sig.
Aina Hillman blir vice sekreterare i distriktet.

1972-73.
Huvudstyrelsen upplöses och kvar finns nu bara folkdanslaget som seglar i medvind med god anslutning på övningarna.
Ny kassör blir Holger Nissen.
Spelmän som är aktiva i laget är John Andersson, K G Gripenvik, Elvir Hansson och Gustav Pommer.
En ”ny” vardagsdräkt i mörkblå vadmal för kvinnor från Åsbo Härader sys av fyra damer.
Fortsatt utbyte med Valby FF med bl. a uppvisning på Frilandsmuseet i Köpenhamn.
Gunnar Gunnarsson blir vice sekreterare i distriktet.
Medlemsavgiften är 20: -per år.
Stadgarna revideras.
Statligt och kommunalt aktivitetsbidrag 1 104,- i kassan 8 976,- omsättning 16 741,-.

1973-74.
Deltagarantalet på övningarna sjunker något till 24,4 /gång. Flitigast är Ann-Margret Bengtsson, Kerstin Falkman, Aina Hillman, Gunnar Gunnarsson, Rune Bengtsson och Holger Nissen .
Flera medlemmar deltar i polskedanskvällar i NV-kretsen.
En efterlängtad utlandsresa genomförs till III:e Internationales Trachten Treffen i Bouchs i Schweiz och besök i Heidelberg med 28 deltagare.
Gunnar Gunnarsson blir ledamot i Skånedistriktet.
Laget svar för arrangemangen vid NV-kretsens årsmöte.
Inger Persson kommer in i styrelsen.
Tage Mårtensson tilldelas Sv. Ungdomsringens förtjänsttecken.
Rune Bengtsson lämnar styrelsen efter 11 år varav 9 som ordförande.
Schweizresan subventioneras med 709:-

1974-75.
Nya i styrelsen: Gert Olofsson (ordf.), Hjördis Bengtsson (sekr.), Karl-Erik Persson (V-ordf.).
I 39 övningar deltar 29,7 medlemmar per gång
Uppvisningar bl.a. Lions Club Ljungbyhed.
Slöjdaftnar och ljusstöpning som vanligt under hösten.
25-års jubileum med gäster från Skånedistriktet, NV-kretsen, Valby FF och flera föreningar i distriktet.
Utbyte med Valby FF och besök av en grupp från Sonthofen, Bayern, Tyskland.
Medlemsavgift 25,- för vuxna,
Uppvisningar ger 1. 400,-,Aanslag från kommunen vid utlandsbesök 1 000,-. Gåvor och uppvaktningar 182,-.

1975-76.
Ny ordförande: Birgit Gripenvik.
Dansledare: Gert Olofsson och Olle Månsson.
Ett barnlag startas med 30 deltagare.
Dräktrådet, Hjördis Bengtsson, konsulteras av ett 20-tal personer angående dräkter och klutar.
Medlemsavgiften 30,- för vuxna, 10,- för barn och ungdom. Milersättningen höjs till 4,./mil
Övningarna bedrivs från hösten i förre detta Hantverkshuset.
T-shirts med lagets emblem anskaffas.
Samkväm med den grekiska dansgruppen anordnas.
Ett år som präglas av aktivitet och framåtanda.

1976-77.
Nya i styrelsen, bl.a. Sonja Freigard, Gunnar Gunnarsson och Mats Emanuelsson.
36 övningar med 30 deltagare per gång.. Flitigast är Anna-Louise Carlsson, Aina Hillman, Nore Hansson och Gunnar Gunnarsson.
Medlemsantal: vuxna 96 st. och barn 29 st.
Utbytet med Valby FF är inne på 10:e året men i senaste besöket deltager endast fyra medlemmar så intresset är i avtagande.
Årets stora begivenhet blir resan till Sonthofen i Tyskland och Scoul i Schweiz, dit 17 medlemmar åker.
En grupp, Borre Leikerring från Norge, gästar för övernattning.
Bland andra aktiviteter kan Luciafest och tipspromenad nämnas.
Ytterligare en barngrupp startas på hösten.
Kommunaltbidrag 2.363:- Porto och kontorsmaterial kostar 835:- Resan till Sonthofen kostar.5.183:-
I kassan finns 6. 987:-

1977-78.
Nya i styrelsen: Mats Emanuelsson (ordf.), John Andersson (kassör), Ann-Louise Carlsson (V-sekr.)
Året som kom att bli det längsta i lagets historia då verksamhetsåret utbyttes mot kalenderår.
I 49 övningar deltager 24,5 per gång.
Medlemsantal: 81 st. vuxna och 69 st. barn.
Uppvisningar bl a Norrvikens Trädgårdar, Strövelstorps Goif, Nordiska kulturdagarna Klippan, Knutsdans på Väla köpcentrum.
Fester och arrangemang: studiebesök på Pappersbruket och Klippans Reningsverk, Föräldraträffar, Gåsfest, m.m.
För första gången svarar laget för midsommarfestligheterna i Stadsparken.
Aktiva spelmän är John Andersson, Per Gregersen, Elvir Hansson, Sven Hansson och Marja Winberg.
Besök hos Borre Leikerring och Valby FF och från Fischen, Tyskland.
Ann-Louise Carlsson tilldelas ett stipendium ur Lions Clubs jubileumsfond.
En spelgrupp med tre elever startas av Marja Winberg.
I källaren på Hantverkshuset disponeras en lokal som rustas upp och blivit en samlingspunkt för aktiviteter utöver dansen.
Medlemsavgifter vuxna 50:-/år och barn 20:-/år.
Styrelsen ser med stor optimism fram mot ett nytt aktivt år.

1979.
Dansledare: Gunnar Gunnarsson, Ann-Louise Carlsson, Bo Johansson och Sonja Freigard.
Tre dansgrupper finns, vuxna, ungdomar och barn.
Medlemsantal: 87 vuxna och 73 barn.
Fester och arrangemang: Studiebesök på Perstorp AB, Teaterresa till Malmö, Jubileumsfest 30 år, Mårtenfest och Valborgdmässofest.
Kurs i jacksömnad och klutuppsättning genomföres.
En gammaldanskurs under våren ger inga nya medlemmar.
Besök av Borre Leikerring.
Årets utlandsresa gick till England där Solent Country Dance Club gästas.
Anslag erhålles för besöket från Borre av Klippans kommun och till Englandsresan från Statens Kulturråd.
Brevpapper och kuvert med föreningens emblem anskaffas.
Tombola inbringar 6 006,-, uppvisningar 1 750,-, Ledare och spelmän kostar 6 360,-, I kassan finns 15 955,-, Omslutning 101 394,-.

1980.
I 38 övningar deltager 26,6 vuxna per gång..
Flitigast är Gunnar Gunnarsson, Mary Jönsson, Ann-Louise Carlsson och Gun Nilsson.
I 38 övningar deltager 17,0 ungdomar per gång.  I 40 övningar deltager 21,9 barn  per gång. Medlemsantal: 90 vuxna och 77 barn.
Uppvisningar bl. a i Horten, Norge, Ljungbyhed, Citydag i Klippan.
Andra dansarrangemang: Knutsdans på Väla, Ringdans-80 i Klippan, Dans kring granen i Klippan. Dansträffar i Helsingborg, Gislövs Stjärna, Bjuv m.m.
Fyra dansare och två spelmän åker till IKEA:s varuhus i Eching, Västtyskland och gör under en vecka ca 60 uppvisningar i samband med Sveriges turistråds drive i Tyskland.
Fester bl a teaterbesök i Helsingborg, Valborgsmässofest, Ut i naturen, Sillsexa, Mårtenfest, luciafest.
En nybörjarkurs i folkdans får läggas ner efter tre gånger på grund av ringa deltagarantal.
Jultombola arbete och ljusstöpning som vanligt.
Årets höjdpunkt blev besöket av solent Country Dance Club, från Havant, England.
Inbrott i föreningslokalen. Skadorna inskränkte sig till en trasig dörr.
Styrelsen konstaterar att året varit lyckosamt.
Det enda orosmolnet är vad som skall hända med Hantverkshuset.
Medlemsavgiften vuxna 60:-/år, barn 30:-/år. Milersättningen höjs till 6:-/mil.

1981.
Ny i styrelsen: Gunnel Gunnarsson, sekreterare.
Dansledare Mats Emanuelsson, Ann-Louise Carlsson, Bo Johansson, Sonja Freigard och Mona ohnsson.
Medlemsantal 82 vuxna och 78 barn.
Kursdeltagandet är i stort som tidigare, t ex i: Stildanser, Menuett Francie, Barn- och ungdomsledare, Folkdansledare, Dräkt- och Slöjdledare, Bättre IF, Påskkurs på Frostavallen (4 st).
Alla 5 000 lotterna i Jultombolan säljs
En lampskärmskuts anordnas.
Årets utlandsresa går till Augsburg och Fischen i Bayern Västtyskland.
Besök av Borre.
Statens Kulturråd gav anslag till utlandsresan och Klippans Kommun gav administrativt grundbidrag, lokalt aktivitetsstöd, utbildningsbidrag, lägerbidrag samt till midsommarfirandet.
Spelgruppen framträder i Kvidinge Hembygdshall.
Med sorg i hjärtat sågs förre detta Hantverkshuset jämnas med marken i september. Lokalfrågan löstes genom att B-salen i folkets Hus hyrdes och C-salen disponeras som klubblokal. Av hyran på 3. 000:-/år betalade Fritidsnämnden 80 %.
Reseersättning till spelmän och ledare 8. 860:- I kassan finns 24.488:-.

1982.
I 39 övningar deltager 27,5 medlemmar per gång.
Medlemsantal 96 vuxna och 122 barn.
Uppvisningar bl.a. Citydagen i Klippan, Klippan Utställningen K-82, Midsommar, Servicehuset, Länssjukhemmet och Åbyhem.
Utöver onsdagsövningar har danskvällar med Svenska Folkliga danser och Squaredans arrangerats.
Fyra medlemmar representerar vid distriktets årsmöte.
Midsommarfirandet arrangeras för 5:e gången.
Årets utlandskontakt: Besök av Augsburger Volkstanzkreis, Västtyskland.
Största glädjeämnet är den kraftiga ökningen av barn- och ungdomsmedlemmar.

1983
Nya i styrelsen: Inger Persson, Ordförande, och Mona Fridberg  sekreterare.
Dansledare: Mats Emanuelsson (vuxna), Sonja Freigard, Mona Johnsson, Anna Nissen, Karin Persson (barn).
Aktiviteten vid övningarna håller sig konstant så även antalet vuxna medlemmar medan barnen minskat till 106 st. Genomströmningen här är ganska stor.
Aina Hillman utses till hedersmedlem efter 25 aktiva år i föreningen.
Uppvisningar bl. a Expo-83 i Perstorp och Skånegillet, Göteborg.
Fem medlemmar representerar vid distriktets årsmöte
Medlemmar deltar i bl a Dräkt- och Slöjdledarutbildning, Barn- och Ungdomsledarutbildning, Funktionärsutbildning, Halmslöjdskurs och Mönsterritningskurs.
Fester bl a teater besök i Helsingborg, Sillsexa, Mårtenfest, Luciafest.
Utlandskontakter för året: Besök hos Borre Leikerring, Norge och hos Solent Country Dance Club, Havant, England.
I jultombolan såldes 5 817 lotter av 6 000.
Spelgruppen fortsätter att svara för musiken för en av barngrupperna.
En begagna kopieringsmaskin anskaffas.
Hyran hos Folkets chockhöjs från 3. 000:- till 8. 000:-/år samtidigt som fritidsnämnden fryser hyresbidraget på 1981 års nivå (2. 400:-) så hyran blir en tung post i budgeten.

1984.

35 övningar med i medeltal 26,86 deltagare. Flitigast Arne och Birgit Ohlander 35 gånger.
Ungdomslaget hade 36 övningar. Barnlag 1.  40 övningar. Barnlag 2  32 övningar. Barnlag nybörjare  hann med 15 övningar.
Medlemsantalen är i stortsäll oförändrade..
Uppvisningar bl.a. i Skäralid, Nationaldagen, Parken i Klippan. Herrevadskloster.
Medlemmar deltager i, Ett flertal av NV. Kretsens arrangemang.
Dansaktiviteter, som man deltog i, Samträning med Perstorps folkdansgille .Österlens folkdansgille, Simrishamn. Squaredans i Helsingborg. 10 dansträffar med squaredans arrangeras i B-salen, Folketshus- Klippan.
I Distriktets årsmöte i Simrishamn representerar, Mats Emanuelsson, Eva Malmborg, Elsa Nyström , Inger och Karl-Erik Persson.
Kurser. Barn- och ungdomsledarutbildning.  Mona Hoberg och Mona Fridberg. Allmän Folkdanskurs på Frostavallen, Mats E. och Eva M.
Fester och arrangemang, Teaterbesök i Malmö. Valborgfest hos Hillmans i Krika. Sillsexa hos Holger och Karin Nissen.
Midsommar firades för sjundegången i Parken. Det regnade en del av dagen .Det ekonomiska överskottet blev dock 5.182:- inkl. Bidrag från kommunen.
Spelmän har varit. John Andersson, Elvir Hansson, Gerd Cassel, ,Per Gregersen och Sven Hansson..
Utlandskontakter. Besök av Solent Country Dance Club, England. och Saksköbing Folkedanslag, Danmark..
Lotteriet på julskyltningssöndagen gav en behållning på 3.091,50 kronor.
10 medlemmar har under 10 söndagar ställt upp som medhjälpare på den av Fritidsnämnden arrangerade Stuffa-dansen på Regnbågen. Laget fick 3.000:- kronor för detta.
En Nybörjarkurs för vuxna gav några nya medlemmar.

1985.
38 övningar  med i medeltal 24,56 deltagare. Flitigast Mats Emanuelsson 38, Eva Malmborg och Per Eskil Persson 37 gånger. I Barn- och ungdomslagen skedde en del sammanslagningar.
En liten minskning av medlemsantalen ner till 83 vuxna och 96 BUS medlemmar.
Uppvisningar gjordes på Nationaldagen, Servicehuset. Åbyhem, Länssjukhemmet och Parken i Klippan.
Sex träffar med Squaredans.
I Distriktets årsmöte deltog Mat E, Eva M. Elsa Nyström, Inger och Karl Erik Persson.,
Till blivande BUS-ledare utbildade sig Lena Kristensson, Pia Persson, Pernilla Ståhl och Victoria Nilsson.
Gökotta 19 maj. Kl.05.30.
Midsommar firande i Parken. ”Blomstertåg” från torget med fana, spelmän, samt dräkt- och blomsterprydda barn. Överskottet blev 5.180:-
Utlandskontakter gjordes i Saksköbing, Danmark. Löffingen och Augsburg ,Tyskland.
Jultombolan gav 2.876:- i vinst.
Den stora sorg som drabbade laget vid vårt besök i Tyskland, då tre medlemmar så meningslöst rycktes bort och en skadades svårt i en trafikolycka, överskuggar naturligtvis de glädjeämnena, som det trots allt funnit, under året.

1986,
Ny protokollssekreterare är Ylva Ahrens.
Midsommar kommittén består av. Roland Aronsson, Sonja Freigard, Mona Hoberg och Holger Nissen.
Vuxenlaget hade 36 övningar, Flitigast Arne och Margit Ohlander och Mats Emanuelsson och Eva Malmborg alla gångerna. Medlemsantalet för vuxna sjönk till 72. Barn och ungdomslagen minskade till 78.
Hedersmedlemmar är Aina Hillman, Elvir Hansson, Hjördis Bengtsson och Gunnar Gunnarsson.
En hel del uppvisningar görs av de olika lagen. Servicehuset, Åbyhem, Åbyvallen, Länssjukhemmet, Stadsparken och Regnbågen i Klippan. Tingsgården, Stidsvig och Ljungbygården ,Ljungbyhed.
I NV Kretsens årsmöte deltog Gunnel Mårtensson, Mary Jönsson, Nore Hansson och Aina H.
Sillsexa hos Karin och Holger Nissen.
Gökotta vid Forsmöllan Kl.06.00.
Mårtenfest i Gråmanstorp.
Under Midsommarfirandet gjorde skådespelaren Jarl Borssén stor succé med ett med ett trevligt framförande och många roliga ”gubbar”.
Under Tage Mårtensson fina ledning genomfördes traditionsenligt ljusstöpning  i Bruksgården.
Våra relationer med orts pressen är goda och det är vi tacksamma för.
Vuxenlaget hade besök av Saksköbing Folkedanslag, Danmark och Löffingen från Västtyskland.l  Ungdomslaget hade för första eget utbyte med Saksköbing, som var en stor  succé.

1987.
Mats Emanuelsson blir ny kassör efter Gunnel Mårtensson. Styrelsen har 10 sammanträden.
Vuxenlaget har 34 övningar där Margit och Arne Ohlander, Mats E och Gunnar Gunnarsson varit flitigast.
Ungdomslaget hade 32.  Amatörsvängarna 33 och barnlaget 31 övningar.
Vuxenlagets medlemsantal minskade från 72 till 60. Barn och ungdomslagen ökade från 78 till 83 medlemmar,
Uppvisningarna var ungefär lika föregående år.
Medlemmar har representerat i bl.a. NV. Kretsens årsmöte i Vallåkra. Mats E och Gunnar G. Distriktets årsmöte i Ekeby. Mona och Lars Fridberg, Nore Hansson och Eva Malmborg.
Augsburger Volkstanzkreis 20 års jubileum, Mats E och Eva M.
Borre Leikarrings 50 års jubileum Inger och Karl-Erik Persson.
Föräldramöte för BUS. , Folkets Hus två gånger. Mårtenfest i Gråmanstorp. Luciafest Regnbågen.
Kristina Backe framträdde med sång och gitarrspel vid det tionde midsommarfirandet i parken. .Alla lagen gjorde uppskattade uppvisningar. Överskottet blev 4.675:-
Vi har många duktiga spelmän nämligen Gerg Cassel, Paul Gustavsson, Elvir Hansson, Sven Hansson, Samt Gert Olofsson.
Ungdomslaget gjorde besök hos och hade besök av Jugendtanzkreis TSV Kroog, Kiel.
Vuxen laget besökte Saksköbing och Solent Country Dance Club, England.
Medlemmar har ställt upp under tio söndagar som medhjälpare till stufffakurs som fritidsnämnden arrangerade.
Laget har även själv arrangerat stuffadans för barn 10-12 år under våren och hösten.
I kassan finns. 32.750:-

1988.
I styrelsen ingår Inger Persson Ordf. Gunnar Gunnarsson Vice ordf. Mats Emanuelsson Kassör. Iréne Persson Sekreterare, Eva Malmborg Protokolls sekreterare.
Vuxenlaget har 62 medlemmar, Barn och ungdomar 71 medlemmar mot 83 året innan.
I de 34 övningarna var Arne och Margit Ohlander flitigast tillsamman med 17.32  andra medlemmar per gång.
Mats E. och Gunnar G. representerade på NV Kretsens årsmöte i Rönnehälls Bygdegård.
På Distriktets årsmöte i Malmö var Eva Malmborg, Mats E, Nore Hansson och Anna-Maj Olsson.
En Teaterresa till Malmö och My fair lady.
Sillsexa hos Karin och Holger Nissen.
Kortträff hos Britta Nilsson och Arne Nilsson i Höganäs.
Midsommarfirandet i Parken kommer sent att glömmas. .Just när vi skulle börja öppnade sig himmelns portar och 55 mm regn kom ner under en timmas tid. Emellertid sjönk vattnet undan och festen kunde genomföras i ett litet förkortat skick. Talet hölls av Tholrid Carlsson.
Sonja Freigard och Mary Jönsson höll i en dräktsömnadskurs under våren.
Årets ljusstöpning hölls hemma hos Mona och Lars Fridberg.
En resa gjordes till Trachtengruppe i Löffingen.
Gunnar G är medlem i redaktionskommittén för Medlemsbladet och Revisor i NV Kretsen.
Julskyltningssöndagen såldes som vanligt vår tombola med handgjorda vinster.
Av en anonym givare har ungdomslaget erhållit 2000 Kronor som gåva.
Året har präglats av en viss stagnation i medlemsantalet och aktiviteterna. Den stora och kostsamma medlemsdriven för vuxna som genomfördes under hösten gav mycket dåligt resultat.
Årets underskott var 16917:-

1989.
Inga nya styrelsemedlemmar.
9 protokollförda möten hålls under året.
Jultombolakommitté, Bent Andersen, Mona och Lars Fridberg, Margit och Aren Ohlander.
Festkommitté, Karin Nissen, Gun-Britt Svensson, Liselotte Karlsson och Wictoria Nilsson.
Revisorer,Gunnel Ahlstrand och Holger Nissen.
Vuxen laget har fortfarande 62 medlemmar. Barn och ungdomar minskar till 65.
Ny hedersmedlem är Tage Mårtensson.
Vuxenlaget har 34 övningar med 18,44 deltagare i snitt. Flitigast är Margit och Arne O. 34. Mats Emanuelsson, Gunnar Gunnarsson, Nore Hansson 33.
Uppvisningar bl a.  Gammeldansföreningen. Klippan City dagen, Servicehuset, Åbyhem, Länssjukhemmet, Nationaldagen.
Square dance 5 gånger.
Stufffakurs med Wictoria Nilsson och Pernilla Ståhl som instruktörer,
Barn och ungdomarna hade Maskerad, Sportlovsdans, Läger vid Fredingesjön och Lussebak hos Lars och Mona Fridberg.
Spelgruppen har förutom sina egna övningar även spelat för barngrupperna när de ordinarie spelmännen varit förhindrade.
Besök av lagen från TSV Kroog, Kiel, Saksköbing och Havant.
Bättre tur med vädret på midsommarafton i år. Stor publik och ett gott ekonomiskt resultat.  Det finns 53.834:- i kassan.
Lotterier såldes på Åbyhallen två gånger och jultombolan.
40 års jubileumet har passerat,
Tyvärr blev detta år inte som vi hoppats. Medlemsstatistiken visar på detta. Vi hade önskat oss en masse nya medlemmar, men så blev inte fallet.

1990.
Ny protokollsekreterare är Inga-Lill Lindberg, som för protokoll vid 11 styrelsesammanträden och 3 föreningsmöten.
Gun Nilsson blir ny hedersmedlem.
Vuxenlagets medlemsantalet minskar  från 62 till 53.
Vuxna har 32 övningar med 16,5 deltagare. Flitigast Gunnar Gunnarsson 31 och Mats Emanuelsson 30 gånger.
Ungdomslaget har 32 övningar med 15,0 deltagare mot 9,7 året innan.
Uppvisningar på Bl.a. Klippan Citydagen, NV Kretsen, Fredriksdal i Helsingborg, Hembygdsföreningen, Ljungbyhed. Nationaldagen, Elfdalen, Luciafest, Folkets Hus. Vedby Kyrkstuga.
Barn och ungdomslagen gjorde t.ex.  Teaterbesök i Malmö, Påskpyssel, Läger i Skånes Fagerhult och julpyssel.
Ett antal medlemmar har deltagit i Distriktes kurser.
I NV. Kretsens årsmöte i Kågeröd deltog Mats E. och Gunnar G.
I Distriktet årsmöte i Glumslöv deltog Mats E, Inga-Lill L. och Anna–Maj Olsson.
I Saksköbing jubileumsfest deltog Inger och Bent Andersen.
Utlandskontakter: Besök av TSV Kroog Kiel till ungdomslaget, Saksköbings barnlag till barnlagen. Besök hos Borre Leikerring, Borre, Norge Vuxenlaget.
Så många nya vuxnenmedlemmar  fick vi inte men några tidigare medlemmar återkom.
Svikande medlemsantal gäller för de flesta föreningarna i Svenska Ungdomsringen.
Glädjande är resultatet av driven som gjordes i skolorna av våra barnlagsledare. Barnagrupperna ökade med ett 30-tal medlemmar.
Lager har ca 63.500:- i kassan.

1991.
Styrelsen är oförändrad liksom de flesta funktionärerna.
Vuxenlagets medlemsantal minskar från 53 till 45. Barn- ungdomslagen ökar från 69 till 81.
Vuxenlagets 33 övningar besöks av 16,4 medlemmar i genomsnitt.
De olika lagen gör ungefär lika många uppvisningar som förra året.
Barn- och ungdomslagen gör teaterbesök i Helsingborg, Sportlovsdans, Maskerad, Påskpyssel, Kortträff hos Bodil Olsson i Perstorp, Ringlekar vid Julskyltningssöndagen och Luciafest.
Årets ljusstöpning sker under ledning av Tage Mårtenssons i Stackarps Skola.
Alwa Emanuelsson deltager i en kurs i Byxhängslen i Höör. I allmän folkdanskurs i Höör deltager Gunnar Gunnarsson, Gun-Britt Svensson, Eva Kristensson och Ulrika Nilsson.
Gunnar G. skriver i Pilavisan, nytt namn på Medlemsbladet. Är även revisor i NV Kretsen. Mats Emanuelsson är Spelledare och sekreterare i. NV. Kretsen.
Midsommarfirandet i parken skedde i fintväder och med stor publik gav ett mycket gott ekonomiskt utbyte. Sillsexa hos Karin och Holger Nissen.
Halmskörd görs,
Höstrtäff och kortträff i Gråmanstorp.
Amatörsvängarna gör besök hos Saksköbings barnlag. Ungdomslaget har besök av TSV Kroog, Kiel. Vuxenlaget besöker Augsburger Volksdantzkreis.
Året var både på gott och ont i såväl i den stora världen som i vår förening.
Gammeldanskursen på hösten gav mycket klent resultat.
Glädjande är att barn och ungdomsverksamheten håller i sig, även om genomströmningen är stor.
Tillgångarna är 67.600:-

1992.
Styrelsen har 11 protokollförda sammanträden.
Midsommarkommittén består av: Nore Hansson, Mary Jönsson Holger Nissen och Per-Eskil Persson. Under deras ledning genomfördes midsommarfesten i parken, Klippan för femtonde gången. Festen var som vanligt lyckad och gav ett stort tillskott i kassan. Det räckte till en sillasexa hos Korn och Holger Nissen.
Vuxen laget har 45 medlemmar, Barn- och ungdomslagen minskar från 81 till 61 medlemmar.
Vuxenlaget har 33 övningar.
Uppvisningar görs på LIF:s loppmarknad i Ljungbyhed, Länssjukhemmet, Åbyhem. Servicehuset, Parken, Ljungbygården, Sjukhemmet och Luciafest på Folkets Hus,
Barn- och Ungdomslagen har maskerad, Studiebesök på Zoega´s kafferosteri i Helsingborg, Dans hos finska Föreningen i Hyllinge, Teaterbesök, Malmö,  Läger i Broröd.
Åtta deltagare deltog i en dräkt- och särkkurs som Alwa Emanuelsson och Inga–Lill Lindberg ledde.
Någon Ljusstöpning behövdes ej göras eftersom lagret av ljus var ganska stort.
Ungdomslaget besökte TSV Kroog, Kiel. Vuxenlaget besökte Saksköbing.
I Folkets C-sal som vi haft som klubblokal hade ett inbrott, de skåp som används bröts upp och ett silver fat en gåva från Saksköbing stals. Det återfanns senare och skadestånd bjärdes för de uppbrutna skåpen.
Plötsligt hyrdes B- och C-salen ut till Musikskolan, trots att vi har kontrakt till 95-08-31.Vi fick ”Gamla Baren” som ny danslokal och ett rum i Regnbågens foajé som vår klubblokal.
Tillgångarna är 74.097:-

1993.
Mats Emanuelsson blir ny ordförande, Inger Persson, V. ordförande, Ylva Ahrens ny kassör,
Dansledare för vuxna Gunn-Britt Svensson och Bodil Olsson.
Gunnar Gunnarsson skriver i Pilavisan och är revisor i NV Kretsen och Inga-Lill Lindberg är sekreterare.
Medlemsantalet, vuxna sjunker lite från 45 till 41. BUS medlemmar från 61 till 44..
Vuxenlaget har 29 övningar, flitigast är Mats. och Gunn-Britt S.. 29 gånger.
I BUS-grupperna sker stora omflyttningar, varför någon statistik går ej att ge.
Sedvanliga uppvisningar görs bl. a  Bröllop i Tostarp och Ruverödsmölla.
BUS. Har maskerad, läger vid Fedingesjön och Påskpyssel.
Ylva A. och Gunn-Britt S. går en kurs i Tyska och Österrikiska danser.
Mats E. deltager i en hyresgästträff  i Folkets Hus.
Midsommarfest i parken och sillsexa hos Ylva A.
Den nya lokalen ”Gamla baren” i är inte någon acceptabel ersättning för B-salen. Den 6:e augusti Brann det i Folkets Hus. Vi blev lovade en snabb sanering av lokalen. När det väl blivit gjord var den undermålig och då vi inte vågade hoppas på någon bättring, startade sökandet av en ny lokal.
01 november flytt till Gråmanstorps Bygdegård. Danslokalen är ny renoverad och klubblokalen på andra våningen är tilltagen.
Årets resultat blev + 23.569:- och det finns 94.307:- i kassan.

1994.
Pernilla Andersson blir ny protokollssekreterare.
Dansledare för vuxna är Gunn-Britt Svensson, Mats Emanuelsson och Bodil Olsson.
Mats E är ledamot i NV Kretsens ledningsgrupp.
Ett par medlemmar lämnar Vuxenlaget, Bus medlemmar minska från 44 till 27.
Vuxna  har 35 övningar Mats E. 34 gånger. Gunnar Gunnarsson och Liselotte Karlsson 32.
Under hösten slogs BUS ihop till en grupp. Glädjande var att det finns 5 pojkar i gruppen.
Uppvisningar på Klippans Hembygdsförenings årsmöte. Klippanfestivalen: Allétorget, Gästis P-plats.
Nationaldagen. Midsommarfesten i parken. m.fl.
BUS har Maskerad, Påskpyssel och Luciafest med julpyssel.
Gråmanstorps Bygdegård hyrs två dagar i veckan för dansverksamhet. Föreningslokalen finns på andra våningen och disponeras året runt, dock ej för dans.
45 års jubileums firas
Verksamheten har under året minskat kraftigt, de närmaste åren kommer att bli avgörande om vi ska fortleva eller ej. Det gäller att sluta leden och så ofta som möjligt medverka i föreningens arrangemang. Endast om vi är aktiva kommer föreningen att bestå.
Tillgångarna ökar till 95.858:-

1995.
Lite utbyten i styrelsen. Inger Persson återkommer som ordförande. Liselotte Karlsson är ny vice ordförande. Mats Emanuelsson är kassör.
Det totala medlemsantalet sjunker från 66 till 49.
Vuxenlaget har 30 övningar med Mats E. och Bodil Olsson som flitigast.
Vuxenlaget har uppvisningar, Midvinterljus, Helsingborg, Hembygdsföreningens årsmöte. Klippanfestivalen: Gästis P-plats. Nationaldagen. NV Kretsens danskvällar i Bjuv, Landskrona och Klippan,
BUS lagen har Ungdomsdans och Luciafest i Gråmanstorp.
Karin Nissen och Mary Jönsson, lär sig klutbindning.
I en Schottiskurs deltar Bodil O., Karl-Erik Persson, Liselotte och Tommy Karlsson.
Midsommarfesten i parken med tal av Bengt-Åke Nilsson och Trollkarlarna Axel och Flam underhöll en stor publik. Efteråt sillsexa hos Liselotte och Tommy K.
Gråmanstorps Bygdegård hyrs för dans på måndagar.
I pressen fanns uppgifter om att föreningen varit nedlagda i flera år. Vi skulle ha deltagit i en minnesutställning på biblioteket i Klippan Det rörde sig dock om teatersektionen. Många medlemmar tog illa vid sig, man ansåg att man borde känna till att Folkdanssektionen av Klippan Amatörerna i  högsta grad lever.
Kapitalet ligger på 96.008:-

1996.
Medlemsantalet är i stort sätt oförändrat.
Vuxenlaget har 31 övningar och Mats Emanuelsson, 31 och Pernilla Andersson 29 är flitigast .
Uppvisningar ungefär som vanligt.
Vid besök från Augsburg gjordes  Bl.a. Besök på Fredriksdal, Grillkväll i Gråmanstorp, Besök vid Carl von Linne’s, Råshult, Kosta Glasbruk.
Midsommar firande i parken för nittonde gången.
Teaterbesök i Malmö: My Fair Lady och Kristina från Duvemåla.
Ett aktivt år med besöket från Augsburg som höjdpunkt
Under höstterminen Kom ”två och ett halvt par” och började dansa.
I kassan finns 92.461:-

1997.
Inga ändringar i styrelsen.
Uppdrag i Skånedistriktet. Gunnar Gunnarsson är med i redaktionskommittén för Pilavisan och suppleant i styrelsen. Mats Emanuelsson är sekreterare.
Medlemsantalet sjunker från 48 till 40.
Vuxenlaget har 33 övningar.
Uppvisningar vid Midsommarfesten, Åbyhem, Länssjukhemmet, Servicehuset, Elfdalstugorna och Kulturdagar.
Ingen medlem har deltagit i någon kursverksamhet under året.
Besök av Saksköbings Folkedansare.
Mats E. och Bodil Olsson representerar i Skåne distriktets årsmöte i Eslöv.
Ljusstöpningen i Gråmanstorp leddes av Liselotte Karlsson och Mary Jönsson. Det var första gången som Tage Mårtensson inte deltog. Trots detta gick det hela mycket bra i hamn och det var många medlemmar som hjälpte till.
Midsommarfesten i parken arrangerades för tjugonde året i följd.
En trevlig nyhet var träningslägret på Åsbacka.
En liten minskning i tillgångarna till 90.131:-

1998.
Styrelsen har haft 6 sammanträden.
Bodil Olsson och Mats Emanuelsson är dansledare för vuxna och Mona Fridberg för BUS.
Någon dräktkommitté har ej funnits.
Revisorer är Rune Gunnarsson och Eskil Assarsson.
Holger Nissen blir ny hedersmedlem.
Medlemsantalet är även i år 40 st.
I de 36 övningarna var Mats E. 36  Holger N. 35 och Bosse Alväng, 33. flitigast.
Tyvärr har BUS verksamheten legat nere. Ett försök att starta en nybörjarkurs för barn från 7 år, det kom endast ett fåtal.
I en kurs i polskedans deltog Liselotte Karlsson,  Bodil O. och Per-Eskil Persson.
Besök gjordes i Saksköbing.
Helsingborgs teater besökts och En fru för mycket och Vita Hästen sågs.
Ljusstöpningen, många medlemmar mötte upp till detta populära arrangemang och till Karin nissens goda ”Jansson” gick det hela som en dans och ljusen blev som vanligt jättefina Tack till alla ”stöpare” och  ”flyhänta langare”.
Som vanligt midsommarfirandet i parken.
I slutorden: Ett speciellt tack till Karin Nissen som månar om oss varje måndagskväll med fika och hembakat bröd, du är en ovärderlig pärla. En till som tål att talas om är vår spelman Mats E. vad vore vi alla utan honom och hans fiol.

1999.
I Dräktkommittén kommer Roland Aronsson in.
Gunnar Gunnarsson skriver i Pilavisan och Mats Emanuelsson är Kassör i Skånedistriktet.
Inger Persson blir ny hedersmedlem.
Medlemsantalet är 37 st.
Vuxenlaget har 35 övningar Där Nore Hansson35, Holger Nissen 34 , Mats E. 33 och Karin Nissen 33, gånger är flitigast.
Uppvisningar: Vuxenskolan, Perstorp, Nationaldagen, Midsommar i parken, Servicehuset, Sjukhemmet
och Åbyhem, Hembygdsföreningen i Kvidinge, Ruverödsmölla, Stadsparkens dag i Klippan.
Besök från Frankrike av Groupe Folklorique Normand Le Point d ´Alencon. Saksköbing i Danmark.
Gökotta, Djupadalsmölla vid Färingtofta.
Surströmningsskiva hos Per och Iréne Persson.
Teaterresa till Göteborg där Riverdance sågs.
I föreningslokalen var det inbrott med skadegörelse som inte var så trevlig. Några av våra minnessaker förstördes och kan inte ersättas.
50-års jubileum firas på Folkets Hus. Deltagare från många av distriktets föreningar. Vi hade besök av våra utlandskontakter från Borre Leikerring, Saksköbings folkdansare, Augsburger Volksdantzkreis och Trachtengruppe Löffingen. Vi stod även som värdar för Skånedistriktets Årsmöte.

2000.
Medlemmar deltager i Brodansen, invigning av Öresundsbron.
Läger på Åsbacka.
Besök görs i Saksköbing vid deras 60-års jubileum.
Hedersmedlemmar är: Harrieth Säll, Gunnar Gunnarsson, Elvir Hansson, Aina Hillman, Tage Mårtensson (Avliden 2000-02-25), Gun Nilsson, Holger Nissen, Inger Persson och Mats Emanuelsson.
Medlemsantalet är 41 st.
En nybörjarkurs i gillesdans/gammaldans hålls under hösten  med mycket magert resultat, Det kom 4 nya och endast 2 fullföljde. Resultatet talar för sig själv! Just nu är det inte ”inne” med Kultisdans.

2001.
Inga ändringar i styrelsen och bland funktionärerna.
Gunnar Gunnarsson skriver fortfarande i Pilavisan och Mats Emanuelsson är Kassör i Distriktet.  Medlemsantalet är 41 vuxna och 6 barn. I de 36 övningarna under året har Lisbeth och Börje Nilsson deltagit i alla, Mats E. Karin och Holger Nissen 35.
Uppvisningar bl.a. Nationaldagen, Midsommarafton i Parken, Ruverödsmölla och Stadsparkens Dag Kliv in i dansen.
Utlandsresa görs till Augsburg i Tyskland, det är 20 år sedan vi lärde känna dem.
Träff i Skäralid i med kulturgrupp från Limbazi.
Efter det 24 :e midsommar firandet i Parken var det sillsexa hos Lisbeth och Börje Nilsson i Östra Ljungby.
Vi lyckades starta ett barnlag  med 9 st. i åldrarna 7 – 10 år. Mona Fridberg är ledare och Mats E spelar.
Vårt gamla lotteri stånd har blivit uppfiffat, störst jobb gjorde Göran Fredholm och Holger N.

2002.
Karin Nissen blir ny Hedersmedlem.
Vuxenlaget har 34 övningar och flitigast är Inger och Lars-Göran Fredholm.
Barnlaget har 31 övningar och flitigast är Emelie Andersson och Fanny Westerdahl.
Maskerad för barnlaget och läger vid Fedingesjön.De vuxna har ljusstöpning och pysseldag.
Mats Emanuelsson representerad Skåne Distriktet vid Riksstämman i Nyköping.
”Gåsafest och Glöggparty” i Gråmanstorp.
För 25:e året i rad svarade laget för midsommarfirandet i Stadsparken. Jubileumstalade gjorde kommunfullmäktiges ordförande Bengt Åke Nilsson, Åsbo Ryttarförening erbjöd ponnyridning för barnen och genomförde en fin dressyruppvisning.
NST/HD kom och gjorde ett trevligt reportage från en danskväll.
Försökte förgäves få kontakt med ett finskt folkdanslag.
Kontakt har etablerats med Lergökarna i Ängelholm.
Mats E. har tilldelats Kommunens Kultur pris på 10.000:- kr.
Lagets hemsida hålls uppdaterad av Mats E.
I kassan 67.407:-

2003.
Inga större ändringar i ledarstaben. Det måste vara lätt att sitta i Valberedningen.
Medlemsantalet är 36 vuxna och 12 barn.
Vuxenlaget har 34 övningar, Mats Emanuelsson och Holger Nissen 33. Moma fridberg, Lisbeth och Börje Nilsson 31 är flitigast.
Uppvisning på Ljungbygården tillsammans med Saksköbings laget.
Sångkurs i distriktets regi deltager Börje N., Holger N., Iréne och Per-Eskil Persson.
Teaterresa till Malmö, där ”Änglar med glorian på sne” ses.
Årets händelse var resan till Löffingen som blev mycket lyckad. Tommy Karlsson förde bussen med säker hand och stämningen var hela tiden hög. Vi hade god hjälp av dansare från Brogårdagillet och vi hoppas mycket på det samarbetet i framtiden, tyvärr rann samarbetet med Lärgökarna ut i sanden.
Mona Fridberg leder barnlaget och trots att antalet barn har minskat är det ytterst viktigt att inte lägga ner barnverksamheten så länge det går att hålla på.
Det finns nästan 67.000:- kassan.

2004.
Styrelsearbetet rullar på. Mona Fridberg kommer in som suppleant i styrelsen
Medlemsantalet är 29 vuxna och 9 barn. Vuxenlaget har 32 övningar. Med Mats Emanuelsson och Holger Nissen som flitigast. 31 gånger.
Mats E. slutar som kassör i distriktet och Gunnar Gunnarsson går in som suppleant i distriktstyrelsen.
Fyra par deltog med dans i S:t Mikaels kyrka i Ängelholm.
Våra tyska vänner från Augsburg gjorde uppvisning på Servicehuset och tillsammans dansade vi vid Elfdalsstugorna.
Sex gemensamma övingsskvällar med Brogårdagillet, Bjuv.
Cykeltur i Ängelholm arrangerad av Brogårdagillet.
Mona F. leder en fortsättningskurs för barn.
Det är inte ofta vi ses som intressanta för pressansvariga i Klippan, men vi får vara nöjda med, att OM vi får bara med, så skrivs det i positiva ordalag.
I kassan finns 66.997:-

2005.
Styrelsen har 7 protokollförda möten.
Dansledare för vuxna är Mats Emanuelsson och Bodil Olsson. Dansledare för barn är vakant. Medlemsantalet är 29 vuxna och 2 barn.
32 danskvällar genomförs Flitigast Mats E.31, Karin och Holger Nissen samt Börje Nilsson 30.
Ett lyckat försök gjordes med tombolaförsäljning på Kvantum i Klippan.
Samdanskvällarna med Brogårdagillet fortsätter.
Cykeltur i Danmark arrangerad av Brogårdagillet.
Gökotta i Vedby.
Tillverkning av personliga julkort hos Mona Fridberg.
Läger vid Fedingesjön i Skånes Fagerhult. Tur med vädret. Mycket dans, god mat m.m.
Beslutet att inte längre ansvara för midsommarfirandet var inte lätt ta, men det var helt enhälligt. Även om det var med ”sorg i hjärtat”. Anledningen är att vi nu är så få medlemmar att arbetet kontra vinsten inte längre går ihop. Med åren har dessutom hjälpen från kommunen helt eller delvis upphört.
Vi är väldigt stolta över att Gunnar Gunnarsson till delats Svenska Ungdomsringens guldmärke och Mats Emanuelsson fått silvermärket. Riksordföranden Ulf Svensson var den som själv kom till Klippan för att dela ut märken.
Det finns 64.000:-. I kassan.

2006.
Revisorer är Gunnar Gunnarsson och Börje Nilsson.
Medlemsantalet är 30 vuxna och 2 barn.
Laget har 35 övningar, flitigast är Mats Emanuelsson och Gunnar G.
Förutom den traditionella jultombolan på Storgatan i Klippan. Säljs på Kvantum i Klippan 2 tombolor, där Inger och Karl-Erik Persson samt Aina Hilkan och Gunnar G. drog det ”tyngsta lasset”.
Vi har samdans med Brogårdagillet 7 gånger och Folkdansens Vänner i Helsing borg 3 gånger.
Gökotta vid Forsmöllan och cykeltur till Skäralid.
Besök från Löffingen av 22 personer. Börje Nilsson, Tommy Karlsson och Per-Eskil Persson hade satt ihop ett varierat program som uppskattades.
Teaterresa till Helsingborg och Cabarét med efterföljande restaurangbesök.
”Sillasexa” hos Liselotte och Tommy Karlsson på midsommarafton.
Till vår stora glädje kom Thorbjörn Petersen från HD/NST till oss i samband med besöket från Löffingen och gjorde ett trevligt reportage, det tackar vi alldeles särskilt för.
Vi kämpar på efter bästa förmåga och alla drar ”sitt strå till stacken”, vilket ät mycket värdefullt i vår lilla skara.
Kapitalet ökar något till 69.000:-

2007.
I styrelsen går Mona Fridberg in som vice ordförande och ersätter Mats Emanuelsson.
Medlemsantalet är oförändrat.
I de 32 dansövningar är Mats E och Karin Nissen flitigast 31 gånger.
Vår jultombola och tombolorna på Kvantum ger gott tillskot i kassan.
Förutom den vanliga dans uppvisningarna organiserar och leder Mats E. Bodil och Camilla Olsson samt Svenne och Bodil Persson juldanser i Marieholm.
7 gånger samdans med Brogårdagillet i Bjuv.
Gunnar. Gunnarsson och Mona F var ansvariga årets Gökotta vid strövområdet vid badet i Ljungbyhed.
I en kurs om Livets högtider deltog Gunnar G.
Mats E, Liselotte och Tommy Karlsson representarade när Augsburger Volksdantzkreis firade 40-års jubileum.
I Brogårdagillets 30 års fest deltog flera medlemmar.
I Distriktets årsmöte i Höganäs representerade Inger Persson och Karl-Erik Persson åhörde.
En trevlig artikel om bl.a. våra dräkter fanns att läsa i Söderåsjourlalen och ”pappa” till detta var Lars-Erik Braun som tidigare skrev för HD/NST.
Året ger ett resultat på + 11.484:- och i kassan finn nästan 80.000:-

2008.
En del växlingar i styrelsen. Inger Persson avgår efter många år som ordförande, Iréne Persson kommer i stället. Mats Emanuelssons blir ny viceordförande efter Mona Fridberg som blir ny sekreterare.
Mats E. och Bodil Olsson är dansledare och Gunnar Gunnarsson leder en nybörjarkurs.
Gunnar G. är styrelse suppleant i Distriktsstyrelsen.
Nore Hansson blir ny Hedersmedlem.
I de 33 danskvällarna deltager Mats E. alla gångerna och Lisbeth Nilsson 32.
En midsommar uppvisning i Marieholm regnade bort. På vägen hem tröstade vi oss med att äta våfflor i Bialitt på hemvägen innan  Sillsexan hos Liselotte och Tommy Karlsson på kvällen.
Fast det regnade på stadsparkens dag i Klippan dansade vi.
Ett antal samdansningar med Brogårdagillet och Folkdansens Vänner i Helsingborg görs.
Besök av Saksköbings Folkedanser. En ”hygge”-helg där vi besökte Älgparken utanför Markaryd och även var på en spelmansstämma i Markaryd.
Till föreningslokalen i Gråmanstorp har ett brandsäkert kassaskåp anskaffats där de viktigaste föreningsdolkmenten förvaras.
Tillgångar 77.402:-

2009.
Inga ändringar i styrelsen och bland funktionärerna
Iréne Persson blir ny Hedersmedlem.
Medlemsantalet är 34 vuxna och 2 barn medlemmar.
33 danskvällar hålls och flitigast är Mats Emanuelsson, alla gångerna och Mona Fridberg samt Börje Nilsson 32.
Uppvisningar görs bl.a. i Marieholm på midsommarafton med sillsexa hos Mona F. på kvällen. Äldreboendet i Klippan och Ruverödsmölla.
6 gånger samdans med Brogårdagillet.
Gökotta vid Emmasjön. 13 deltagare.
Pysselkväll och ljusstöpning.
I en kurs i Skånska danser i Eslöv deltog Mona F, Gunnar Gunnarsson, Bodil och Sven Persson.
Mats E. är med i låtkurs och 2 kurser i folkdansuppvisningar.
Camilla Olsson deltog i en ungdomskurs i Smygehuk.
8 medlemmar åkte tåg till Augsburger Volkstanzkreis i Tyskland.  Resan var lyckad, förutom att besöka goda vänner besöktes München och vandring i alperna.
Föreningen firar sitt 60 årsjubileum i Gråmanstorp den 14 mars. Klas Andersson delar ut Umdomsringens förtjänsttecken i silver till Inger Persson för mångårigt styrelsearbeta.
2 teaterbesök görs i Helsingborg. Fyrverkerimakarens dotter och kvinnan från förr ses.
Till lokalen köps under hösten in en tyggarderob där skänkta dräkter och dräktmatrial förvaras.
Kapitalet är. 71.900:-

2010.
I styrelsen ersätter Tommy Karlsson Mona Fridberg som sekreterare. Inger Persson efterträder Gunnar Gunnarsson som revisor.
Gunnar G är suppleant i distriktets styrelse. Mats Emanuelsson är ledamot i distriktets utbildningsråd.
Två medlemmar avlider under året, Bodil Persson och Elvir Hansson.
35 övningar med Mats E.som flitigast med 34 gånger.
Uppvisningar i Marieholm, äldreboenden i Klippans kommun, Ruverödsmölla.
6 gånger samdans med Brogårdagillet.
Deltagande i Nationaldagsfirandet i Elfdalen.
Gökotta i Vedby strövområde.
Anna-Lisa Osberg lärde ut till 4 medlemmar att spinna med garn.
9 medlemmar representerade vid Saksköbings Folkedansare firade sitt 70 årsjubileum.
Lagets tillgångar är c:a 75.000:-

2011.
Nore Hansson går in som ordinarie styrelse ledamot.
Styrelsen har 5 styrelsemöten.
Medlemsantalet är 34 vuxna och 1 ungdom.
I de 34 dansövningarna är Mats Emanuelsson och Marie Johansson flitigast, alla gångerna.
Förutom de vanliga lotterierna på Kvantum och jultombolan säljs ett kramdjurslotteri på Åbymarknad.
De vanliga uppvisningarna.
2 gånger samdans med Brogårdagillet och cykeltur med dem.
Ljusstöpning och pysselkväll i Gråmanstorp.
Medlemmar deltager i Marie Johanssons 60-års fest och Lisbeth Nilssons 60 års fest.
Inga medlemmar har deltagit i några kurser under året,
Inga utlandskontakter under året.
Mats E representerad vid distrikts årsmöte i Örkelljunga..
På midsommaraftonskväll var det Sillasexa hos Liselotte och Tommy Karlsson
Medlemsantalet ökade något och det har varit mellan tre och tio par på danskvällarna.
Kapitalet är 84.700:-

2012.
Lisbeth Nilsson efterträder Tommy Karlsson som sekreterare. Aina Hillman avgår som styrelsesuppleant och in kommer Marie Johannsson.
Mats Emanuelsson är spelman under övningar och uppvisningar. Under slutet av året Kom Marja och Karl-Erik Winberg och gav förstärkning.
Medlemsantalet ökar med 1 till 36.
I de 38 dansövningarna är Mats E., Lisbeth och Börje flitigast 37 gånger.
I Distriktets årsmöte representerade Bodil och Lars-Åke Olsson.
7 medlemmar uppvaktade Brogårdagillet vid deras 35-års jubileum.
Flera medlemmar har uppvaktats i samband med deras högtidsdagar. Per-Eskil Persson 60 år, Bengt-Åke Magnusson 50 år, Patrik Karlsson 30 år, Gunn Nilsson 80 år, Aina Hillman 75 år, Camilla Olsson 20 år. De vanliga uppvisningarna under året.
Ljusstöpning, pysselkväll och kransbindning i Gråmanstorp.
Camilla O. och Mats E. deltog i Dans och spel i Höör arrangerat av Världens musik och dans i Skåne
Vi skulle dansat hos Marieholms byalag men det fick ställas in på dåligt väder.
Inga utlandskontakter under året.
Årets ekonomiska vinst var ca. 9.000:-

2013.
Mats Emanuelsson Marja och Karl-Erik Winberg spelar på danskvällarna.
Medlemsantalet är 35 vuxna och 1 ungdomsmedlem.
I de 33 ordinarie danskvällarna deltager i genomsnitt 15 deltagare per gång. Flitigast är Nore Hansson 33, Mats E och Börje Nilsson 31 gånger.
Uppvaktade medlemmar är Karin Nissen 75 år, Harriet Säll och Alva Emanuelsson 80 år, Gunnar Gunnarsson och Inger Persson 75 år,
Träd in i dansen i Jonstorps kyrka uppvisningen skedde under gudstjänsten till bl.a. körsång och spelmansmusik.
Uppvisningar i Elfdalen, Bäckagården i Ängelholm. Midsommarfirande i Marieholm.
24 st. gäster från Augsburger Volkstanzkreis var på besök under varma och soliga dagar med tex. Dressincykling, Ven och Tycho museet, Kärnan i Helsingborg promenad och bad vid Kullaberg. Uppvisningar i Perstorp och Klöva Hallar.
En Teaterresa till Mor Kurtage, en dramatisk och musikalisk vandring bland Fredriksdals gamla stadskvarter och bondgårdar.
Av kommunen får vi ett hyresbidrag mot att vi deltager vid nationaldagsfirandet och dansar på några äldreboenden kommunen i midsommartid.
Föreningen har stärkt kassan under året, till 98.000:-

2014.
I styrelsen efterträder Mats Johansson  Bodil Olsson som suppleant i styrelsen.
Patrik Karlsson är Webbansvarig.
Bodil Olsson är ansvarig för fikat på danskvällarna.
Mona Fridberg är ny hedersmedlem.
Medlemsantalet är 35 vuxna och 3 ungdomar.
34 danskvällar med 13,5 deltagare i medeltal. Nore Hansson 34 och Bodil Olsson 33 är flitigast.
Patrik K. representerar på distriktets årsmöte hos Rönnehälls folkdanslag.
Uppvaktade medlemmar är Karl-Erik Persson 75 år, Holger Nissen och Karl-Erik Winberg 80 år,  Mary Jönsson 85 år, Bengt Eskilsson och Mona Fridberg 70 år.
Dansade uppvisning vid midsommarfirandet vid tingsgården i Stidsvig.
16 medlemmar besökte Trachtengruppe Löffingen. En resa som gav mycket trevliga upplevelser.
Det var 60 år sedan laget sin första tombola under julskyltningen i Klippan.
Teaterbesök i Helsingborg där man såg ”Min fru går igen”.
Kapitalet är 80.400:-

2015.
Mats Emanuelsson är medlem i Distriktets utbildningsråd och Patrik Karlsson i Valberedningen.
Medlemsantalet är 37 vuxna och 1 ungdom.
Under året avlider Gun Nilsson och Mona Fridberg.
Camilla Olsson erhöll silvermärke under årsmötet.
34 danskvällar med i medeltal 16 deltagare per gång. Flitigast är Bodil Olsson alla gångerna.
Ett antal medlemmar var närvarande vid Mona Fridbergs begravning i Gråmanstorps kyrka.
Uppvisning på nationaldagen vid Fanjunkarens backe i Färingtofta.
Medlemmar deltog i Skånes välkomst kväll för Eeuropeaden i Helsingborg.
2 danskvällar arrangeras i Gråmanstorp med inbjudna lag, ett 40-tal deltog båda gångerna.
Årets resultat är 23.266:- och kapitalet 103,400:-

2016.

Inga ändringar i styrelsen och bland funktionärerna.
Nya hedersmedlemmar är Marja Winberg, Karl-Erik Winberg, Liselotte Karlsson och Per-Eskil Persson. Marie Johansson tilldelas silvermärket.
38 dansövningar under året och med 17 deltagare per gång i genomsnitt. Bengt Eskilsson är där alla gångerna.
Mats Johansson uppvaktas på sin 60 årsdag.
Uppvisningarna är ”de gamla vanliga” platserna. Fika paus hos Lisbeth och Börje Nilsson mellan midsommaruppvisningarna.
Terminsavslutning hos Iréne och Per-Eskil Persson
Tränings- och trivselläger på Sörgården i Eket.
Gökotta på Vedby Ströområde.
Mats Emanuelsson, Liselotte Karlsson och Lotta Bohlin deltog i en Helgkurs i Eket med Hälsingelåtar och danser
Det blev ett mellanår Inga officiella utbyten med våra utländska vänner.
Årets underskott är 2.133:-

2017.
I styrelsen tar Iréne Persson tar steget ner från ordförande till viceordförande. Per–Eskil Persson kommer in som ny ordförande. Mats Emanuelsson avgår som Viceordförande och blir revisor tillsammans med Bengt Eskilsson. Börje Nilsson blir suppleant i styrelsen.
Medlemsantalet är oförändrat.
37 danskvällar hålls med i medeltal 16 st. per gång . Bodil Olsson och Lena Kädergård är flitigast med 35 gånger.
Aina Hillman fyller 80 år och Lotta Bolin 50 år de uppvaktades.
Av Elsa Bodén har vi fått ytterligare65 räfsor och 6 liar till de som vi redan har.
Ekonomin är stärkt och är uppe på nästan 105.000:-

2018.
Inga ändringar i styrelsen och bland funktionärerna under året.
Styrelsen har 6 sammanträden.
Patrik Karlsson är webbansvarig i distriktet.
Medlemsantalet är 37 vuxna och 1 ungdomsmedlem
Holger Nissen avlider under året.
Marja och Karl-Erik Winberg erhåller silvermärket.
Under de 36 dansövningarna är Liselotte Karlsson, Mats Emanuelsson och Nore Hansson flitigast med 35 gånger.
17 medlemmar och 1 barn besöker Augsburger Volkstanzkreis. Det var dagar med sol, värme och samvaro med dans, musik, sång och många glada skratt. Klippan Kommun bidrog med 2 böcker om Skäralid. En lämnades till borgmästaren i Augsburg och en till folkdansföreningen.
Varulotteri säljs på ICA Kvantum i Klippan och Jultombolan under julskyltningen.
Under året har även ett internt 21 lotteri sålts.
Midsommarfika hos Lisbeth Börje Nilsson och Sillasexa hos Liselotte och Tommy Karlsson.
Liselotte K, Annika E och Mats E. deltog i en kurs på Sörgården med finska och sörmländska danser. Liselotte K och Marie J deltog i en kurs i Tvåändsstickning i Ängelholm.
Vi har även kontakt och utbyte med lagen i närheten.
Årets resultat var på minus ca.12.000:- dock mindre än budgeterat..