Verksamhetsberättelse 2020

Förening: Klippan Amatörernas Folkdanslag.

Styrelse

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande                 Per-Eskil Persson

V ordförande              Iréne Persson

Kassör                         Liselotte Karlsson

Sekreterare                  Lisbeth Nilsson

Ledamot                     Börje Nilsson

Suppleanter                 Mats Johansson, Bodil Fajersson

Under året har hållits 2 st protokollförda styrelsemöten, samt årsmöte och halvårsmöte. Övriga aktuella och för föreningen viktiga frågor har behandlats genom chat och e-post-konferenser samt vid gemensamma träffar utomhus detta speciella år. 

Övriga funktionärer inom laget

Dansledare, vuxna                        Mats Emanuelsson och Bodil Olsson

Revisorer                                      Mats Emanuelsson och Bengt Eskilsson

Revisorsuppleant                          Gunnar Gunnarsson

Valberedning                                Mats Johansson och Camilla Olsson

Lotterikommitté                           Lisbeth Nilsson, Liselotte Karlsson och
                                                    Annika Johansson

Handhavare klippbok                   Per-Eskil Persson

Handhavare inventariebok            Per-Eskil Persson

Arkivarie                                      Per-Eskil Persson
Webbansvarig                               Mats Johansson
Ansvar för fikat danskvällar          Bodil Olsson med hjälp av övriga aktiva

Mats Emanuelsson och Marja Winberg är våra spelmän under träningar och uppvisningar.

Medlemmar med uppdrag inom Folkdansringen

Patrik Karlsson är tekniskt ansvarig för Folkdansringen Skånes webbsida.

Organisationer vi är anslutna till

Svenska Folkdansringen

Folkdansringen Skåne

Studieförbundet Vuxenskolan Mellanskåne

Medlemsantal

Antalet medlemmar har varit 33 st, varav 4 är stödjande, 11 st hedersmedlemmar (varav 7 aktiva) och 6 st som har annan huvudförening.

Hedersmedlemmar

Aina Hillman, Bodil Olsson, Gunnar Gunnarsson, Harriet Säll, Inger Persson, Iréne Persson, Karin Nissen, Liselotte Karlsson, Marja Winberg, Mats Emanuelsson, och Per-Eskil Persson.

Övningar

Föreningen har dansträning med dansledare och spelmän varje onsdag med sommaruppehåll från midsommar till slutet av augusti och juluppehåll från 10 december till 10 januari. Det brukar bli ca 33 ordinarie danskvällar per år med ca 15 deltagare/gång.

Under 2020 har dansträningen pågått som vanligt till den 11 mars. Därefter beslutade styrelsen att risken för smitta av Covid 19 var för stor och att träningen skulle pausas tills det blev säkrare.

Efter halvårsmötet 2020-09-23 togs dansträningen upp igen med speciella ”risksäkra danser”, men efter 3 tillfällen blev återigen smittrisken för stor och träningen har pausats tills det blir säkrare igen.
Under hösten har föreningen också haft gemensamma promenader varannan vecka i olika naturområden i Klippan med omnejd för att träffas och vara aktiva.

Totalt har vi haft 9 dansövningar under våren, 3 under hösten samt 5 promenader och gökotta och möten. Totalt 20 sammankomster.  Flitigast har Liselotte varit med 18 ggr, Lisbeth och Börje med 17 ggr, Iréne med 16 ggr samt Per-Eskil, Bodil O och Mats J med 15 ggr.

Representation

2020-01-17                 Vid begravningen för vår spelman Karl-Eric Winberg i Helsingborgs krematorium. 9 personer från föreningen deltog. Mats Emanuelsson m fl. från distriktet spelade under akten, och vid samkvämet efteråt.

2020-03-06                 Vid begravningen för hedersmedlemmen Nore Hansson i Fleninge kyrka deltog 8 personer från föreningen.
 

2020-03-14                 Folkdansringen Skånes årsmöte, i Brunnsberga, Helsingborg. Inställt pga. smittorisk av Coronavirus.

2020-05-27                 Vid Folkdansringen Skånes årsmöte, i Brunnsberga, Helsingborg, representerade Gunnar Gunnarsson och
Patrik Karlsson (mötesordförande) digitalt.

2020-07-30                 Svenska Folkdansringens 100-årsjubileum i Stockholm. Firandet har ställts in och Sv. Folkdansringen avvaktar med nytt datum kanske under 2021.

2020-10-10                 Vid Folkdansringen Skånes extra årsmöte angående stadgar och sammanslagning med Blekinge, representerade Gunnar Gunnarsson digitalt.

Uppvaktningar

Föreningen har under året uppvaktat följande medlemmar i samband med deras högtidsdagar: Bodil Fajersson 60 år den 27 februari, Liselotte Karlsson 60 år den 26 april, Mats Emanuelsson 60 år den 22 juni och Annika Johansson 60 år den 2 november.


Uppvisningar

2020-05-17                Uppvisning i ett arrangemang av Svenska kyrkan ”Träd in i dansen” i Källna kyrka tillammans med Östra Ljungby kyrkokör.  Inställt!

2020-06-06                Uppvisning i samband med nationaldagsfirandet i hembygdsparken Elfdalen i Klippan och i Perslunds hembygdspark i Åstorp. Vi hade även fått förfrågan om uppvisning vid Fanjunkarens backe i Färingtofta.
 Alla arrangemangen blev inställda!

2020-06-17                Uppvisning på äldreboendet Åbyhem midsommarveckan.  Inställt!

2020-06-19                Uppvisning på äldreboendet Ljungåsen i Östra Ljungby på midsommarafton. Inställt!

2020-06-19                Vid midsommarfirandet på Tingsgården i Stidsvig, leder Klippan Amatörernas Folkdanslag ringlekarna kring midsommarstången och gör folkdansuppvisning sedan flera år tillbaka.
Arrangemanget blev inställt 2020.

2020-07-05                 Uppvisning vid Ruveröds kvarn. Inställt!

Utlandskontakter

                                   Under 2020 har inga utlandskontakter kunnat genomföras.

Lotteriverksamhet

2020-03-27                Varulotteri på ICA Maxi (Storköpet) i Klippan. Inställt!

2020-11-29                 Jultombola på Storgatan i Klippan under julskyltningen. Inställt!

Föreningsaktiviteter och dansutbyte med andra föreningar

2020-02-12                 Årsmöte i Gråmanstorp

2020-02-19                 Samdans med Kullagillet i Gråmanstorp

2020-03-18                 Samdans med Brogårdagillet och Trehäradsbygdens folkdansgille i Gråmanstorp Inställt!

2020-03-27+28           Lotteriförsäljning på ICA Kvantum i Klippan Inställd!

2020-04-08                 Samdans med Kullagillet i Gråmanstorp. Inställt!

2020-04-23                 Samdans med Brogårdagillet o Trehäradsbygden i Dösjebro. Inställt!

Under de senaste åren har vi byggt upp ett samarbete med de närliggande folkdansföreningarna Kullagillet, Brogårdagillet, Trehäradsbygdens folkdansgille och Örkelljungabygdens folkdanslag med gemensamma danskvällar både vår och höst och samarbete vid uppvisningar och vid kontakt med utländska folkdansgrupper. Under 2020 har vi endast haft samdans med andra föreningar vid ett tillfälle, men haft samarrangemang genom gemensamma promenader utomhus istället.

Övriga föreningsarrangemang

2020-02-08                 Ljusstöpning och pyssel i vår föreninglokal i Gråmanstorp

2020-05-23                 Gökotta i Elfdalen med tipspromenad.

2020-11-28                                  Kransbindning i föreningslokalen, Gråmanstorp Inställd!

Övriga aktiviteter där medlemmar deltagit i dans och musikarrangemang

2020-01-25                 Spelmansstämma med dans i Tomarps kungsgård.

2020-06-06                 Spelmansstämma i Hagstad vid Arthur Lundkvists hem arrangerad av Nyckelharpsfolket från Perstorp och Örkelljungabygdens folkdanslag. Inställd !

                 Aktiviteterna inom folkdans- och folkmusikområdet hann knappt komma igång under 2020. Vissa arrangemang flyttades från sommaren till hösten men blev senare helt inställda.

Föreningslokalen

Föreningen hyr lokal för sin dansverksamhet i Gråmanstorps Bygdegård en kväll i veckan samt ytterligare några gånger per år för gemensamma dansfester. På andra våningen hyr vi en föreningslokal där vi har vårt arkiv och våra möten samt förvarar föreningsinventarier, minnesgåvor och övrigt material. Lokalen användes även vid ljusstöpning och pysselaktiviteter.

Ekonomi

Klippan Amatörernas Folkdanslag erhåller ett verksamhetsbidrag från Klippans kommun. Föreningen får inga andra bidrag.

Som tack för kommunens bidrag dansar vi vid nationaldagsfirandet och vid några äldreboende i kommunen vid midsommartid.

Föreningens fasta utgifter är i första hand hyra för danslokal och körersättning till dansledare och spelmän. (Körersättning till dansledare och spelmän har endast varit 10 kr/mil.)
För utlandskontakter bör ca 5 000 kr avsättas varje år för att ha möjlighet att genomföra dessa arrangemang vart femte år.

Föreningen har detta år budgeterat för ett nollresultat. Under 2020 har alla uppvisningar och lotterier blivit inställda och därmed har delar av föreningens intäkter men samtidigt en del kostnader uteblivit. Resultatet blev något bättre än budget.

Tabell med medlemsantal och större intäkter och kostnader för föreningen under 2020.

Medlemmar Antal 33Kvinnor 20Män  13Ungdom  0
     
IntäkterVerksamhetsbidr.Medlemsavg.UppvisningarLotterier
 20 kkr8 kkr0 kkr0 kkr
     
KostnaderHyraKörersättnLäger/AktiviteterUtlandskont.
 16  kkr2 kkr2 kkr5 kkr
     

I övrigt hänvisas till resultat- och balansredovisning.

Pressen


Vid vår gökotta i Elfdalen fick vi uppmärksamhet från HD/NST som gjorde ett helsidesreportage om vår verksamhet detta speciella år, när väldigt mycket är inställt. Nu hoppas vi på att åter bli uppmärksammade när vi kan starta upp dansträningen igen.

Slutord 

Inte mycket har varit som det brukar under 2020, och det ser man tydligt i alla de evenemang vi skulle ha deltagit i, men som har blivit inställda. Det är med stor saknad vi har fått inse detta, och tiden har känts underlig när inte dessa hållpunkter har funnits för oss.

Vi i styrelsen har varit angelägna om att inte bidra till smittspridning och att värna om medlemmarnas hälsa, och har därför valt att ställa in dansträning och andra arrangemang som kan innebära risk. Istället har vi försökt med andra typer av mötesplatser, som exempelvis promenader tillsammans. Det är viktigt att vi inte tappar bort varandra. Nu får vi blicka framåt och hoppas att våra dansaktiviteter kan starta upp så snart det går igen.

Trots detta ser vi fram emot det nya verksamhetsåret med tillförsikt, även om vi kanske inte kommer igång med dansträning förrän efter sommaren. Vi vill fortsätta vårt goda samarbete med andra folkdansföreningar i vår närhet.

Styrelsen vill tacka dansledare, spelmän, dansare och alla andra som arbetat för föreningen. Ett extra stort tack för att ni stått ut under detta svåra år! Även Klippans kommun och övriga samarbetspartners tackar vi för ett gott samarbete.

Tack för det förtroende som visats styrelsen under verksamhetsåret!

Klippan 2021-01-27

_____________________________               __________________________

Per-Eskil Persson, ordförande                         Iréne Persson, vice ordförande

_____________________________                _________________________

Liselotte Karlsson, kassör                               Lisbeth Nilsson, sekreterare

_____________________________

Börje Nilsson, ledamot

spacer