Rapporter

Rapporter

Stöd till ideella föreningar och studieförbund med anledning av corona

Varianter av denna sida

Är ni en ideell förening eller studieförbund som genomför stödjande insatser och aktiviteter med anledning av corona? Är ni i behov av ekonomist stöd med anledningen av pandemin?

Nu har Region Örebro län tagit fram ytterligare ett stöd till ideella föreningar oh studieförbund om totalt 290 000 kronor.

Kan vi söka?

Ideella föreningar och studieförbund i Örebro län kan söka.

När kan vi söka?

Vi förstår att stöd behövs så snart som möjligt. Ansökningsperioden är därför kort och stänger 25 november. Handläggning genomförs av en referensgrupp bestående av utvecklingsledare från Område kultur och ideell sektor. Beslut fattas därefter av områdeschef Kultur och ideell sektor. Uppföljning av hur de fördelade medlen har använts genomförs tillsammans med aktuella aktörer. För kulturskapare såväl som föreningar och studieförbund föreslås uppföljningen ske i form av en kortfattad beskrivning av vad som skapats/genomförts.

Läs mer och ansök:

https://www.regionorebrolan.se/stodforeningar