Hem

FOLKDANSRINGEN I ÖREBRO

Sök pengar! – Svara på en enkät!

Svenska Folkdansringen är medlem i Ax – kulturorganisationer i samverkan och Ax är i sin tur medlem i Ideell kulturallians. Ideell kulturallians – kulturens kapillärer

I satsningen ”Kulturens kapillärer” stöttar Ideell kulturallians lokala kulturföreningar runt om i Sverige. De ger stöd till projekt som vill pröva smittsäkra sätt att mötas, testa nya tekniker och tjänster, eller som behöver extra stöd för att övervintra. Allt för att vi ska få en bra start när restriktionerna kring pandemin lättar, och passa på att utvecklas medan vi väntar!

Ideell kulturallians hjälper dig med dina frågor på vägen till ansökan. Bland annat genom två webbinarier – 8 mars och 15 mars – där berättar de mer och du kan ställa dina frågor.  Sista anmälningsdag är den 7 april.

Exempel på projekt som man kan söka stöd för kan vara:

  • Din förening vill hålla en serie med föreläsningar och bjuda in etablerade talare. Ni behöver medel till arvoden och teknik.
  • Din studiecirkel vill ansluta er till en digital plattform och behöver få professionell hjälp för att komma igång.

Direktlänk till ansökan
Sista ansökningsdag är 7 april.

Anmäl till webbinariet 
– Så söker du krisstöd, 8 mars och 15 mars.

Mer information och kontaktpersoner hittar du på Ideell Kulturallians hemsida, Krisstöd 2021 www.ideellkultur.com/kris2021

Regioner/kommuner

Kom ihåg att undersöka hur läget ser ut lokalt i er egen region och kommun. I en del kommuner har man utlyst krisstöd för mindre aktörer och föreningar att söka.

Svara på en enkät!

Ax – kulturorganisationer i samverkan jobbar just nu med att göra en kartläggning över om det trots pandemin och dess restriktioner bedrivs någon verksamhet hos amatör- och ideella kulturföreningar runtom i landet. Om ni har hittat smarta lösningar för att bedriva en smittsäker verksamhet på, till exempel digitalt, utomhusaktiviteter eller andra lösningar. Ax undersöker också vilka behov som finns för att kunna genomföra dessa verksamheter. 

Ax samlar även in, med anledning av utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin (KU 2020:03), information så att Ax får oss en bild över vad just era behov är för att kunna återstarta.

Ax behöver er hjälp att svara på enkäten! 

Enkäten:
https://docs.google.com/forms/d/1a5A7GKEz9DBDj6N75AwA3vJXhyWQNli2z6Xqf10IyuQ/edit

Läs mer: https://www.axkultur.se/innovativa-losningar/

Vid ev frågor om enkäten kontakta Sanna Ekström, sanna.ekstrom@axkultur.se

Lycka till!

Med vänlig hälsning
Svenska Folkdansringen

Marianne Halling               Anna-Lena Lavén
1:e vice riksordförande       Rikskansliet

” Stöd till ideella föreningar och studieförbund med anledning av corona

Är ni en ideell förening eller studieförbund som genomför stödjande insatser och aktiviteter med anledning av corona? Är ni i behov av ekonomist stöd med anledningen av pandemin?

Nu har Region Örebro län tagit fram ytterligare ett stöd till ideella föreningar oh studieförbund om totalt 290 000 kronor.

Kan vi söka?

Ideella föreningar och studieförbund i Örebro län kan söka.

När kan vi söka?

Vi förstår att stöd behövs så snart som möjligt. Ansökningsperioden är därför kort och stänger 25 november. Handläggning genomförs av en referensgrupp bestående av utvecklingsledare från Område kultur och ideell sektor. Beslut fattas därefter av områdeschef Kultur och ideell sektor. Uppföljning av hur de fördelade medlen har använts genomförs tillsammans med aktuella aktörer. För kulturskapare såväl som föreningar och studieförbund föreslås uppföljningen ske i form av en kortfattad beskrivning av vad som skapats/genomförts.