Kontakt

Kontakt

Om du ska använda e-postadressen måste du kopiera den och ersätt <> med @ Sedan ska det fungera.
Jag hoppas på detta sätt undvika att e-postadresserna blir avlästa av automatiska avsökare och inlagda i register för utskick av massreklam.

Distriktets kontaktuppgifter

Folkdansringen i Örebro län
​c/o Ulla-Britt Andersson
Kolmossevägen 20
718 91 Frövi
070-225 8 38
ubba.andersson@outlook.com
bankgironr. 5080-3030

)