Om Luggudegillet

Ur Luggudegillets stadgar: 

Luggudegillet har till ändamål att studera, sprida intresse för och kännedom om, levandegöra samt föra vidare svensk folklig kultur. 

Verksamheten omfattar huvudsakligen områdena dans, lek, musik, sång, klädskick, hantverk, matkultur, folktro samt seder och bruk.

Verksamheten skall bedrivas under kamratliga och sunda former, så att kontakterna mellan olika åldrar främjas och att förståelse skapas för olika folk och deras kultur, både nationellt och internationellt.

Föreningen är en ideell organisation, som är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

Luggudegillet

Vi tillhör Svenska Folkdansringen med över 385 föreningar och 21 000 medlemmar över hela landet. Inom folkdansringen finns vi i Skåne-Blekingedistriktet

Vi samverkar med dansföreningen Dansa åh Le

Föreningen stöds av Kulturnämnden i Helsingborgs stad Vår verksamhet

FOLKDANS, GILLESDANS och GAMMALDANS

Vi dansar folkdanser, gillesdanser och pardanser, både från den traditionella repertoaren och internationella inslag. Folkdansarna medverkar vid uppvisningar.

SPELA UKULELE

Vi har övningskvällar och vår ukuleleorkester ”Happy Strings” framträder på olika platser, främst inom staden. 

VI VÄVER i föreningens vävstolar

 Föreningen disponerar  egna vävstolar på ovanvåningen i gårdens huvudbyggnad. 
 

Dans för barn 

I samverkan med Dansa åh Le bedriver vi dans för barn mellan 3-6 år 

Gemensamma arrangemang
På sommaren ordnar vi midsommarfirande och musikcaféer. 
I december ordnar vi julmarkad.  
Vi anordnar gemensamma fester. 
Vi har även gårdsdagar för gemensam skötsel av hus och trädgård.
 

Om Brunnsberga gård

Brunnsberga är vår trivsamma föreningsgård, som vi använder till de flesta av våra aktiviteter. Dans- och samlingslokalen ligger på bottenvåningen och på ovanvåningen finns bl a vävstolar och sybord för vår kursverksamhet. Fastighetens mindre byggnad ”Annexet” hyr vi ut till PRO Brunnsberga på bottenvåningen. Ovanvåningen innehåller en fritidslokal som vi främst  hyr ut till förskola men även  föreningar och mindre sammankomster i vardagen. Brunnsberga är den sista kvarlevan av de gårdar som för länge sedan bildade gamla Västra Ramlösa by. Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1860. Vi äger gården sedan 1997 och lägger ner stora ansträngningar på att bevara huset i så tidstypiskt skick som möjligt.