Kontakt och hitta till oss

Postadress

Luggudegillet
c/o Cecilia Karlén
Tågagatan 2
252 22  Helsingborg 

E-post

 luggudegillet@folkdansringen.se 

Telefon

(uthyrning o kontakt):  0730 98 35 00 (säkrast kvällstid)

PlusGiro konto

26 52 76-6

Styrelse 2023

Magnus Wittgren       Ordförande

Cecilia Karlén              Sekreterare

Mats Emanuelsson    Kassör

Christopher Ahlström Gårdsförvaltare

Marie Ahlström           Gårdsuthyrare

Anne-Li Alquist           Suppleant

Urban Johansson        Suppleant

Revisorer:

Britt-Marie Carlberg 

Rose-Marie Johanson

Hitta till Brunnsberga

Granntomten är nu byggarbetsplats och kommer därefter att  bestå av hyreshus. Infarten kan vara svår att upptäcka. 

Ett mindre antal P-platser finns på gårdsplanen.

Parkeringsmöjligheter  i området varierar beroende på tidpunkt. Finns i viss utsträckning (t ex V Ramlösa skola, d:o Förskola, enstaka P-platser samt gatuparkering på omgivande smågator)

Infart och Parkering

F d ICA-butiken; nu byggarbetsplats för lång tid framåt. Infarten är från Gustavslundsvägen  mellan staketet och Brunnsberga förskola.

Det är lätt att ta bussen till Brunnsberga:

Linje 4 Västergård – Helsingborg C – Ramlösagården Hållplats: Lagmansgatan 

Linje 21 Berga Industriområde – Filbornaskolan Ö –  Ramlösa station – Högasten Hållplats: Brunnsberga

På gångavstånd (max 10 min) är:  Linje 3, Hållplats Elineberg 

   (Hjälmshult/Mariastaden – Helsingborg C – Elineberg/Humlegården )