Kontakter

Mejladress: skjortorochsarkar@gmail.com

Styrelse:   Ordförande    Hans Camenius
                  Sekreterare   Gunilla Lagesjö     
                  Kassör            Kristina Jarnedal
                  Ledamot         Håkan Bengtsson
                  Ledamot         Bo Nyström

Ansvarig för hemsidan:     Bo Nyström, bo.nystrom@mail.com