Kontakter

Mailadress: skjortorochsarkar@gmail.com

Styrelse:   Ordförande    Hans Camenius
                  Sekreterare   Gunilla Lagesjö     
                  Kassör            Kristina Jarnedal      
                  Ledamot         Håkan Bengtsson
                  Ledamot         Bo Nyström