Kontakt

Ordförande: Billy Johansson
Runbacken 11, 61157 Nyköping
070 217 86 48
billy.a.johansson@gmail.com

Sekreterare: Annalisa Johansson
Runbacken 11, 61157 Nyköping
070 217 91 46
annalisa719@gmail.com

Kassör: Jytte Krath
Fabelstigen 26, 61145 Nyköping
073 903 29 10
jytte.v.krath@gmail.com

Dansledare: Eva Rundgren
Lingongången 9, 61145 Nyköping
070 092 22 54

Dansledare: Eva Calmerman
Östra Kyrkogatan 61, 61133 Nyköping
070 888 54 64