Historia

Folkdanslaget bildades hösten 1952 på Nyköpingshus och hade sin träning där fram till 1987 då kommersiella verksamheter tog över slottets salar. Numera hålls träningar och evenemang i Pensionärernas hus, A-salen, Västra Trädgårdsgatan 53, Nyköping.

Under alla år , har folkdanslaget haft ett utomordentligt gott samarbete med Nyköpingshus spelmansgille som också bildades 1952. Otaliga är de fester, resor, gillesaftnar, gästabudsträffar m,m som de båda föreningarna genomfört tillsammans.