Hantering av medlemmars personuppgifter

Björksta Folkdanslag samlar in och behandlar personuppgifter om personer som är eller blir medlemmar i föreningen för att kunna uppfylla avtalet om medlemskap med medlemmarna. De uppgifter som registreras är: namn, födelseår, adress, e-post, telefonnummer och betalning av medlemsavgift. Uppgifter från medlemsregistret används endast inom ramen för den egna föreningens verksamhet och i riksorganistationen Svenska Folkdansringens medlemsregister, t.ex. för medlemstidningen Hembygden. Varken Björksta Folkdanslag eller Svenska Folkdansringen lämnar ut uppgifter från medlemsregistret till tredje part.

Styrelsen för Björksta Folkdanslag är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta styrelsen om du vill få tillgång till dina personuppgifter, få felaktiga personuppgifter rättade, få dina personuppgifter raderade eller få veta hur länge Björksta Folkdanslag kommer att lagra personuppgifterna. Om du anser att Björksta Folkdanslag inte har vidtagit begärda åtgärder med dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Arrangemang där vi redovisar studiecirkel länge sparas cookies

En del av vår kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Kulturen. Uppgifter om dig som är deltagare kan då skickas vidare till Studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet som underlag, enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet. Läs mer om hur Kulturens samlar in uppgifter och hur länge de sparas på deras hemsida (länk öppnas i ny flik).