BJÖRKSTA FOLKDANSLAG

Kontaktinformation

Räkningar o.dyl.
Björksta Folkdanslag
c/o Nils Lundgren
Kottevägen 3
918 31 Sävar

Övrigt: Björksta Folkdanslag
c/o Irene Granlund
Norra Ersmarksgatan 29
903 44 Umeå

Bankgiro:    5423-5601
Swish:         123 398 45 23

Webbplats:  www.folkdansringen.se/bjorksta
E-post:        bjorksta(at)folkdansringen.se

Skrolla tabellen i sidled för att se telefon och e-post-adress om det behövs
Befatt­ning Namn Tele­fon E-post
Styrelse
Ord­förande Irene Granlund
070-610 32 72
irene(at)bobbnet.com
Vice ord­förande
Ulf Persson
070-300 15 98
ulfper(at)gmail.com
Sekre­terare
Vakant


Kassör Nils Lundgren 070-258 91 33 nilu0037(at)gmail.com
Ledamot dans Christina Nilsson 070-355 42 20 e.christina.nilsson(at)gmail.com
Ledamot dräkt Seija Dahlgren 090-13 08 93 seija.dahlgren(at)sverige.nu
Övriga kontaktpersoner
Dans­ledare Veronica Grahn 073-033 05 00 veronicagrahn(at)hotmail.com
Ansvarig för webb­platsen Olle Wiklund 070-686 21 32 nio.wiklund(at)gmail.com

Medlemsavgifter 2023 (betalas årsvis)
500 kr (300 kr Endast hösttermin) 26 år och äldre. Distriktsavgift 130 kr och riksavgift 100 kr ingår.
200 kr (150 kr Endast hösttermin) T.o.m. 25 år.
Distriktsavgift 40 kr och riksavgift 80 kr ingår.
1000 kr Familj, 2 vuxna med hemmaboende barn t.o.m. 25 år
100 kr T.o.m. 25 år, men en förälder som är medlem.
För medlem i annan förening tillhörande Svenska Folkdansringen:
(Distrikt- och Riksavgift ingår inte)
300 kr (150 kr Endast hösttermin) 26 år och äldre.
100 kr (50 kr Endast hösttermin) T.o.m. 25 år.

Maillista

Om du vill få information via e-post kan du anmäla dig till den här adressen: bjorksta(at)folkdansringen.se.

Märk mailet med E-postlista i ämnesraden. Den här maillistan kommer vi att använda för intern föreningsinformation, om ändringar i dansprogrammet etc.

Vi lämnar inte din e-postadress till någon utanför föreningen.