Kontaktinformation

Räkningar o.dyl.
Björksta Folkdanslag
c/o Nils Lundgren
Kottevägen 3
918 31 Sävar

Övrigt: Björksta Folkdanslag
c/o Irene Granlund
Norra Ersmarksgatan 29
903 44 Umeå

Bankgiro:    5423-5601
Swish:         123 398 45 23

Webbplats:  www.folkdansringen.se/bjorksta
E-post:        bjorksta(at)folkdansringen.se

Styrelse      
Befattning Namn Telefon E-post
Ordförande Tage Nilsson 070-371 71 36 umenilsson(at)gmail.com
Sekreterare Uppdraget delas mellan
Lena Bäcklund Örberg och Irene Granlund


Kassör Nils Lundgren 070-258 91 33 nilu0037(at)gmail.com
Ledamot Lena Bäcklund Örberg 073-085 16 83 lena51backlund(at)hotmail.com
Ledamot Irene Granlund 070-610 32 72
irene(at)bobbnet.com
Ledamot Åsa Sköld 090-19 48 27
acmskold(at)gmail.com
Ledamot, dans Christina Nilsson 070-355 42 20 e.christina.nilsson(at)gmail.com
Ledamot, dräkt Seija Dahlgren 090-13 08 93 seija.dahlgren(at)sverige.nu
Dansledare Veronica Grahn 073-033 05 00 veronicagrahn(at)hotmail.com
Ansvarig för webbplatsen Hans-Göran Olofsson 070-325 20 09 hg.olofsson(at)tavelsjo.se

Medlemsavgifter 2021 (betalas årsvis)
500 kr 300 kr (Enbart hösttermin) 26 år och äldre. Distriktsavgift 130 kr och riksavgift 100 kr ingår.
200 kr 150 kr (Enbart hösttermin) T.o.m. 25 år.
Distriktsavgift 40 kr och riksavgift 80 kr ingår.
1000 kr Familj, 2 vuxna med hemmaboende barn t.o.m. 25 år
100 kr T.o.m. 25 år, men en förälder som är medlem.
För medlem i annan förening tillhörande Svenska Folkdansringen:
(Distrikt- och Riksavgift ingår inte.
300 kr 26 år och äldre. (Endast hösttermin: 150 kr)
100 kr T.o.m. 25 år. (Endast hösttermin: 50 kr)

Maillista

Om du vill få information via e-post kan du anmäla dig till den här adressen: bjorksta(at)folkdansringen.se.

Märk mailet med E-postlista i ämnesraden. Den här maillistan kommer vi att använda för intern föreningsinformation, om ändringar i dansprogrammet etc.

Vi lämnar inte din e-postadress till någon utanför föreningen.