Stureforsgillet

Verksamhet 


Motionsdans för Seniorer

Torsdagar start 25 januari 2024
15:30-17:00
HSB-lokalen Blåeldsvägen 58, Sturefors 
Avgift 350:- per person
Kursledare: Sylvia: stendahlsylvia@gmail.com


VI-KAN

Torsdagar start 22 februari 2024
17.30-19:00
VI-KAN dans för funktionsnedsatta,Lejonen, fortsättning
 HSB-lokalen Blåeldsvägen 58, Sturefors
Avgift 350:- per person
Kursledare: Kristina: kristina.bergström49@gmail.com
Marita: marita.hagafors@gmail.com
Gun
Våra kursledare är utbildade inom vår riksorganisation.
Vi är även öppna för förslag och önskemål.