Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Vår verksamhet » Vår värdegrund

Vår värdegrund

Svenska Folkdansringen värnar om demokrati och rättvisa. Vi vill förvalta vårt kulturarv och gör det med övertygelsen om att alla människor är lika mycket värda och skall bemötas med respekt för sin särart. Trygga i vårt kulturarv samverkar vi med kulturer från hela världen.

Svenska Folkdansringen är en ideell organisation som är religiöst och politiskt obunden.

Gemenskap är en viktig del i vår verksamhet. Vi vill att alla ska kunna vara tillsammans och känna samhörighet.

Jämställdhet ska vara ett ledord för alla och vi arbetar för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter.

Mångfald berikar vår verksamhet med många olika erfarenheter.

Öppenhet leder vår verksamhet så att den kan utvecklas kreativt.

Hållbarhet finns med i alla planer för vår verksamhet vad gäller val av plats, transporter och kommunikation. Det är också en naturlig del när vi väljer material och tillverkningsmetoder som vi använder i vårt hantverk.

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här