Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Vår verksamhet » Lokal verksamhet – Sång och musik » Historia – Sång och musik

Historia – Sång och musik

När Svenska Folkdansringen bildades 1920 var grunden folkdans, folkmusik och bygdedräkt. Musiken har hela tiden varit viktig på olika sätt.

Svenska Folkdansringen eller Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur som organisationen hette mellan 1922-2005 har arbetat för att hävda folkmusiken som en självständig konstform, levandegöra dess musikaliska särart och behålla den folkliga traditionen.

Tidigt fick Svenska Folkdansringen förvalta Anders Zorns spelmansmärke från Riksspelmansstämman på Skansen 1910 och har sedan 1933 delat ut Zornmärket i guld, silver och brons till förtjänstfulla spelmän, där mottagare av silvermärket också utnämns till riksspelman.

Svenska Folkdansringen har sedan starten 1920 varit arrangör av eller deltagare på lokala, rikstäckande och internationella dans- och musikträffar där det hållits kurser, dans, musikutbyten och konserter.

För att hjälpa dansgrupperna som inte hade tillgång till spelman spelade Svenska Folkdansringen in musik till danserna i Svenska Folkdansringens instruktionsböcker. De första inspelningarna var på grammofonskivor ”stenkakor”, numera finns musiken att köpa på CD.

Sången har alltid varit viktig i Svenska Folkdansringen. Vid internationella träffar sjöng man egna och andras sånger. Körer har förekommit i många föreningar och grupper. På spelmansstämmor arrangeras ofta visstugor där deltagarna möts och sjunger tillsammans. Här sker utbyte av sånger muntligt och personligt.

Sångdanser och sånglekar är en viktig del i Svenska Folkdansringens verksamhet. Sångdanserna och sånglekarna har använts till både lekledning, uppvisning och sociala tillställningar.

Svenska Folkdansringen har utbildat många lärare i sångdanser och sånglekar genom kurser, radioprogram och instruktionshäften. Svenska Folkdansringen har genom åren gett ut flera böcker med noter, sångtexter och dansinstruktioner, vilka precis som CD-skivorna finns att köpa via Folkdansringen shop.

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här