Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Vår verksamhet » Lokal verksamhet – Sång och musik

Lokal verksamhet – Sång och musik

Sång och musik är en viktig del i Svenska Folkdansringens föreningar, där det finns spelgrupper och körer i ett flertal av dem.

De musikinstrument som mest används i föreningarna är exempelvis dragspel, fiol och nyckelharpa. Det är instrument som är vanliga från tiden som de olika danserna kommer från.

Alla föreningar har inte tillgång till spelmän som spelar till dansträningar och uppvisningar. Det finns inspelad musik av hög kvalitet, framtagen av Svenska Folkdansringen, att tillgå och som är anpassade till olika danser.

Sång och sångdanser har en speciell plats inom Svenska Folkdansringens verksamhet. Oftast möter du en dansledare från Svenska Folkdansringen vid jul och midsommar, som ledare av danserna runt gran och majstång.

Allsång är populärt idag och där har Svenska Folkdansringen sina ”Visstugor”, där gamla folkliga låtar och moderna visor ges möjlighet att leva vidare i muntlig tradition.

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här