Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Vår verksamhet » Barn och unga » Rikstäckande verksamhet – Barn och Unga

Rikstäckande verksamhet – Barn och unga

Svenska Folkdansringens verksamhet för barn och unga är en viktig del för att sprida och föra vidare den svenska folkliga kulturen och traditionen.

Det görs på flera olika sätt bland annat genom utbildning av barn- och ungdomsledare, stipendier samt kurser och läger för barn och ungdomar där såväl medlemmar som ledare kan utbyta kunskaper och skapa nya kontakter.

Dans-forum

På kursen Dans-forum träffas ledare till barn- och ungdomar, vuxna och VI-KAN-ledare (ledare för dansare med funktionsvariationer) för att bli inspirerade, men även inspirera varandra genom att utbyta erfarenheter och träffa Svenska Folkdansringens kursledare.

Riksbarnläger

Återkommande varje år är ett riksbarnläger i Sverige för barn inom Svenska Folkdansringen. För att barnen ska få uppleva att det finns fler kompisar än de som finns hemma i den egna föreningen som tycker om att dansa och spela.

Stipendiatutbildning

Vartannat år startar Svenska Folkdansringen en Stipendiatutbilning för ungdomar som får lära sig mer om hur vår organisation fungerar, hur man kan vara med och påverka, vår historia samt få nya kontakter med likasinnade. Utbildningen slutar med att ungdomarna deltar på Svenska Folkdansringens riksstämma för att se hur demokrati fungerar i praktiken inom vår organisation.

Internationella mötesplatser

Vart tredje år skapas mötesplats för unga på någon plats i Norden genom Nordring och vart tredje år anordnas det nordiska lägret BARNLEK på olika platser i Norden.

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här