Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Välj en sida

Hem » Vår verksamhet » Barn och unga » Barn och unga – Historia

Historia – Barn och unga

Barn och ungdomsverksamhet har funnits i Svenska Folkdansringen, som från början hette Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, sedan organisationen bildades 1920. Då var det i första hand äldre ungdomar som startade folkdanslagen, som sedan bildade den rikstäckande organisationen Folkdansringen. Barnlag finns dokumenterat redan 1923 i Säter, Dalarna och där finns fortfarande aktiva barnlag.

Det finns en lång tradition av att utbilda ledare inom Svenska Folkdansringen. 1962 bildades Svenska Folkdansringens Barn och ungdomssektion, som skulle skapa mötesplatser för de yngre medlemmarna och utbilda ledare. Sedan 1958 har det arrangerats ting/läger för organisationens medlemmar.

Idag arbetar sektionen också med dessa områden och utbildar dessutom ungdomarna i demokrati, ledarskap och organisationskunskap.

Nordiskt samarbete har varit viktigt och 1982 arrangerades den första nordiska barn och ungdomsstämman i Falun med folkdansande barn och ungdomar från hela Norden. Dessa stämmor arrangeras fortfarande vart tredje år i de olika länderna.

Svenska Folkdansringen

100 år  1920-2020

Mer information klicka här